Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18176
Title: An Analysis Of Voters' Perception Of Visual Advertisements With Respect To Neuromarketing Approach: Eye-tracking Study
Other Titles: Nöropazarlama Yaklaşımıyla Seçmenlerin Görsel Reklam Algılarının Analizi: Göz İzleme Çalışması
Authors: Burnaz, Huriye Şebnem
Alioğlu, Ahmet
534612
Management
İşletme
Keywords: Business Administration
İşletme
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Researchers have progressively used a multidimensional approach in their methodical development, which has led to new understandings and discoveries. The usage of neuroscientific approaches has gained more prominence in several marketing functions and has contributed to greater understanding of human behavior. Neuromarketing is one of these disciplines that integrate multidimensional fields of scientific research; neurology: a science that concentrates on the study of the human brain; cognitive psychology: focuses on exploring the relationship between mind and human behavior; marketing: the field of research that focuses on developing new, lucrative products and services to meet the needs of consumers. Thus, Neuromarketing focuses on researching and understanding consumer behavior and measuring people's brain responses to marketing stimuli. The development of this field basically is reliant on the progress of several principles of study: neuroscience, applied physics, and computer science. Moreover, Neuromarketing is being used to study consumer behavior and purchase decision processes. Neuromarketing save an opportunity basically to researchers to have a deeper insight of the degree of abstraction present in the minds of customers and the role of feelings in decision- making and intentional behavior. Thus, it allows the development of more operative mechanisms for activating and stimulating these feelings.
Araştırmacılar kademeli olarak, sistematik gelişimlerinde, yeni anlayışlara ve keşiflere olanak tanıyan çok boyutlu bir yaklaşım kullanmışlardır. Nöro-bilimsel yaklaşımın kullanımı birçok pazarlama işlevinde belirginlik kazanmış ve insan davranışının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Bilimsel araştırmanın çok boyutlu alanlarını biraraya getiren disiplinlerden olan Nöropazarlama , insan beyni ile ilgili çalışmalara yoğunlaşan bir bilim dalı olan nöroloji, zihin ve insan davranışı arasındaki ilişkinin araştırılmasına odaklanan bilişsel psikoloji ve tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yeni ve karlı ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanan bir alan olan pazarlamayı bir araya getiren bir disiplindir. Başka bir deyişle, Nöropazarlama tüketici davranışlarının araştırılması ve anlaşılması ve insan beyninin pazarlama uyaranlarına verdiği yanıtların ölçülmesine odaklanır. Bu alanın gelişimi temel olarak nörobilim, uygulamalı fizik ve bilgilsayar biliminin gelişmesine dayalıdır. Bunun yanı sıra, Nöropazarlama tüketicilerin davranışlarının ve satın almaya karar verme süreçlernin araştırılmasında da kullanılmaktadır. Nöropazarlama, araştırmacılara esasen, tüketicilerin zihininde mevcut olan soyutlama seviyesi ile duyguların karar almada ve kasıtlı davranışlardaki rolü hakkında daha derinlemesine bir anlayışa sahip olma fırsatı sunmaktadır. Böylelikle, bu duyguların harekete geçirilmesi ve uyarılması amacıyla daha etkin mekanizmaların geliştirilmesine olanak tanır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18176
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534612.pdf4.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.