Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18174
Title: Bid-ask Spread, Liquidity And The Effects Of Firm-level And Market-level Features
Other Titles: Alım Satım Farkı, Likidite Ve Şirkete Ve Piyasaya Özgü Koşulların Etkileri
Authors: Ekinci, Cumhur Enis
Güloğlu, Zeynep
511941
Management
İşletme
Keywords: Business Administration
Sale and purchase
Liquidity
İşletme
Alım-satım
Likidite
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Market liquidity is defined as the ability to trade quickly, with low transactions costs, at any time and with no or a minimal impact on price. Liquidity is crucial for well functioning of markets. It has many implications for traders, investors, exchanges, regulators, and the listed firms. Thus, an accurate understanding of liquidity concepts and its determinants is essential. This dissertation consists of three main sections relating to liquidity. We start with a comprehensive review of the frameworks currently available for understanding definitions and determinants of liquidity. We put a special emphasis on various liquidity measures discussed in the literature about equity markets. Indeed, measures that we present have specific properties and capture certain aspects of liquidity. Our purpose, however, is to highlight the differences and similarities of these measures and produce a more complete understanding of their limitations and extensions.
Piyasa likiditesi, fiyat üzerinde önemli bir değişiklik olmaksızın, hızlı, düşük maliyetle ve istendiği anda işlem yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Piyasaların iyi bir şekilde işleyişi için likidite çok önemlidir. Likiditenin yatırımcılar, borsalar, düzenleyici kuruluşlar ve borsalara kote firmalar için çok sayıda etkileri vardır. Bu nedenle, likidite kavramının ve likiditeyi belirleyen faktörlerin doğru bir şekilde anlaşılması esastır. Son yıllarda mikroyapı teorileri likiditeyi anlamaya ve analiz etmeye çalışmış ve birçok bulgu ortaya konmuştur. Bu tez, likidite üzerine yapılan üç ana araştırmadan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında, likiditenin tanımını ve belirleyicileri anlamak için mevcut kavramları gözden geçiriyoruz. Likidite tanımlanması kolay olmakla birlikte, doğrudan gözlemlenemediği için likiditeyi ölçmek ve tüm yönleri ile yakalamak zordur. Likiditeyi ölçmek için işlem hacmi veya miktarı, efektif (effective) veya afişe edilen (quoted) alım satım farkı, işlem ve/veya emir sayısı, emir defterinde bekleyen derinlik (depth) ve maliyet (tightness) gibi birçok gösterge önerilmiştir. Halbuki likidite büyüklük, maliyet ve zaman gibi boyutları içeren çok boyutlu bir olgudur. Önerilen likidite ölçüm yöntemleri genellikle likiditeyi yalnızca belirli bir açıdan yakalar. Bu nedenle, likiditeyi ölçen en geçerli yöntem hakkında fikir birliği yoktur.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18174
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
511941.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.