Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18127
Title: Nayi Osman Dede'nin Rast Mevlevi Ayini'nin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Other Titles: A Comparative Study Of Nayi Osman Dede's Rast Mevlevi Ayini
Authors: Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz
Örenç, Merve
512901
Müzik Teorisi ve Kompozisyon
Music Theory and Composition
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Geleneksel Türk Musikisi formları içerisinde önemli bir yer alan Mevlevî Ayinlerinden Nayi Osman Dede'nin Rast Mevlevî Ayini'nin günümüze ulaşmış beş farklı nüshasının karşılaştırılması çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Daha önce alanda çalışılmadığını tahmin ettiğimiz; Süleymaniye Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü'nde yer alan Emin Dede ve yine aynı kütüphanede Ekrem Karadeniz Arşivi'nde yer alan Abdülkadir Töre'ye ait iki el yazması eser, daha önce çalışılmadığı için temel alınarak; Darülelhan, Sadettin Heper ve Ahmet Çalışır nüshaları ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Darülelhan ve Sadettin Heper defterlerinin genel olarak kabul görmesi, Ahmet Çalışır'ın tercih edilmesi ise yapılan son çalışma olarak günümüzde nasıl değerlendirildiğini görebilmek içindir.
The comparison of the five different versions of Nayi Osman Dede's Rast Mevlevi Ayini from Mevlevi Ayins, which has an important place in traditional Turkish music forms, constitutes the subject of our work. Emin Dede at the Suleymaniye Library Rare Books and a handwritten work by Abdulkadir Töre at the Archives of Ekrem Karadeniz, which is found at the same library, because of previously not working in the field, they're based on our work and was compared with works belonging to Darülelhan, Sadettin Heper and Ahmet Calışır. The general acceptance of Darülelhan and Sadettin Heper's books, and the preference of Ahmet Çalışır as a recent study, is to see how these works are being evaluated today.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18127
Appears in Collections:Müzik Teorisi ve Kompozisyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512901.pdf32.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.