Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18122
Title: Tarihsel Süreçte Lavta Sazı Ve Lavta Öğrenim Kılavuzu
Other Titles: Lavta (i̇stanbul Lute) In History And Lavta Learning Guide
Authors: Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz
Aydemir, Murat
512592
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Çalışmamız iki temel bölüm halinde ele alınmıştır. İlk bölümde lavta sazının, değişik coğrafyalarda yaşadığı tarihsel sürecin izi sürülmüş, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca bu bölümde lavta sazının değişik türleri ve çalış stilleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümü lavta öğrenim kılavuzunu içermektedir. Bu çalışmayla lavta sazını öğrenmek için bu kılavuza baş vuracak ilgililerin, İstanbul lavtasının tarihçesi, yapısı, bilinen önemli icracıları ve yapımcıları hakkında edindikleri malumatla, iştigal ettikleri enstrüman hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmiştir.
Our work is divided into two main parts. In the first part, lavta is considered in the context of historical processes in different geographies. The data that has been collected is analyzed by content analysis method. The information about different types of lavta and playing styles is also provided in this part. The rest of our work contains a learning guide for lavta. The aim of this work, for those who have an interest in learning lavta, is to give information regarding the history, structure, well-known performers and luthiers of lavta. Due to the vertical playing technique of the lavta, it is likened to the ud while its fretting system is likened to the tanbur. The plectrum sound style of Tanburi Cemil Bey helped to create a sound that is very close to that of the tanbur.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18122
Appears in Collections:Müzik Teorisi ve Kompozisyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512592.pdf10.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.