Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18100
Title: Türk Makam Müziği Çocuk Şarkıları Üzerine Bir İnceleme
Other Titles: A Study On Child Songs In Turkish Maqam Music
Authors: Karamahmutoğlu, Gülay
Taylan, Tanıl Can
Müzik
Music
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
İTÜ Social Science Institute
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2018
Publisher: İstanbul Teknik Üniversitesi
Abstract: Türk Makam Müziğinde Çocuk Şarkıları Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bu çalışma Türk Müziği makamları ile bestelenmiş mevcut çocuk şarkıları tespit edilerek makam, besteci, usûl bakımından incelenmeye çalışılmıştır. TRT, İTÜ TMDK arşiv ve kütüphanelerinin yanı sıra internet üzerinden YÖK'ün tez veri sayfası incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde (Giriş Bölümü), tezin amacı ve yöntemi açıklanmıştır. "Çocuk Şarkılarının Genel Özellikleri" başlıklı ikinci bölümde çocuk müziği ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Türk Makam Müziğinde bestelenmiş çocuk şarkıları ele alınmıştır. Son bölümde ise sonuçlar ve değerlendirmeler yer almaktadır.
This study titled "A Study on Child Songs in the Turkish Maqam Music" has been tried to examine the existing songs of the children composed with the Turkish Maqam Music. TRT, İTÜ TMDK archives and libraries, as well as thesis data page of YÖK on the internet. In the first chapter, the thesis purpose, method is explained. In the second chapter titled "General Features of the Children Songs", children's music is addressed. In the third chapter children's songs composed in Turkish Maqam Music are discussed. In the last section, conclusions and evaluations are included.
URI: http://hdl.handle.net/11527/18100
Appears in Collections:Müzik Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
513131.pdf17.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.