Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18093
Title: Akıllı Ev Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Tüketici Algıları Üzerinden Analizi
Other Titles: An Analysis Of Factors Effecting Consumers' Perception Towards Adoption Of Smart Home Systems
Authors: Karaosmanoğlu, Elif
Onur, Ali Emre
512488
İşletme
Management
Keywords: İşletme
Business Administration
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Akıllı evler gelecekte tüketicilere günümüz standart evlerine göre daha güvenli, daha konforlu ve tasarruflu bir yaşam vaadetmektedir. Tüketicilere sağladığı faydaların yanı sıra akıllı ev sistemleri bir takım risk ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Teknoloji Adaptasyon Modeli temel alınarak akıllı ev sistemlerine yönelik tutum ve tutumu etkileyen faktörleri ölçmek amacıyla yeni bir model kurgulanmıştır. Öne sürülen 19 hipotezden 17 tanesi desteklenmiş, 2 tanesi ise reddedilmiştir. Araştırma sonucunda sistemlerin birlikte çalışabilme yeteneklerinin sistem başarısı için yüksek önem taşıdığı ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin, akıllı ev sistemlerinde özellikle güvenlik ve tasarruf faydalarını önemli bulduğu gözlemlenmiştir.
Smart homes claim to make our homes energy efficient, secure and more comfortable. Among with their benefits, smart homes also bring some risks and doubts. This study employs the TAM to explain the user-centric and system-centric factors that effect the consumers' attitude towards smart homes. Among proposed 19 hypothesis, 2 were rejected and 17 were accepted. Study results are compatible with original TAM and supported its propositions. The results indicate that interoperability has huge impact over the success of smart homes. It is found that consumers perceive safety and energy efficiency as the main benefits of smart homes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18093
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512488.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.