Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18092
Title: Türkiye'deki İnternet Bankacılığı Etkinliğinin İncelenmesi
Other Titles: Analysis Of Internet Banking Efficiency In Turkey
Authors: Taş, Oktay
Koçoğlu, Batuhan
488885
İşletme
Management
Keywords: Bankacılık
İşletme
Bankacılık işlemleri
Bankacılık sektörü
Elektronik bankacılık
Etkinlik
Teknoloji
Teknoloji kullanımı
İnternet
Banking
Business Administration
Banking
Banking transactions
Banking sector
Electronic banking
Efficiency
Technology
Technology utilization
Internet
Issue Date: 2017
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Finans sektörünün en önemli yapıtaşı bankalardır. Teknolojinin gelişimi ile her sektörde olduğu gibi bankacılıkta da değişimler olmaktadır. İnternet her alanda olduğu gibi bankacılıkta da olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Bankacılık asırlardır çağın gereksinimlerine uyum sağlamıştır. Her çağda teknolojiyi yakalamıştır. Bu kapsamda günümüzde internetin etkileri yoğun şekilde tartışılmaktadır. İnternet ve mobil bankacılığın etkisi ile şubesiz bankacılık en popüler konulardan biri haline gelmiştir. Geleneksel bankacılıkta vazgeçilmez olan şubelerin en büyük rakibi dijital kanallar olarak gösterilmektedir. Çalışma kapsamında dijital kanallar içerisinde en yaygın kullanılan internet bankacılığı yıllara göre incelenmiştir. Bahsi geçen yıllar 2007-2016 zaman aralığıdır. Veri zarflama analizi, inceleme konusunda kullanılan yöntemdir. Bu yöntem için belirlenen girdi ve çıktılar sonucunda en etkin yıllar saptanmıştır. İnternet bankacılığına ek olarak mevduat bankaları için de bir etkinlik analizi yürütülmüştür. Bu analizde de aynı yöntem kullanılmıştır.
The most important building blocks of the financial sector are banks. With the development of technology, there are changes in banking as well as in every sector. Internet has become an indispensable position in banking as it is in every field. Banking has adapted to the requirements of the times for centuries. Every time it caught up with technology. In this context, internet effects are being discussed intensively today. No branch banking has become one of the most popular topics with the influence of internet and mobile banking. Branches that are indispensable in traditional banking are shown as the biggest competitor digital channels. Within the scope of the study, internet banking which is most used from digital channels has been examined according to years. The years interval is between 2007-2016. Data envelopment analysis is the method used for examination. The most effective years were determined as the result of inputs and outputs determined for this method. In addition to internet banking, an efficiency analysis has also been conducted for deposit banks. The same method was used in this analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
URI: http://hdl.handle.net/11527/18092
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
488885.pdf957.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.