Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18087
Title: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Iletişim Politikalarının Değerledirilmesi Ve Açıklamalarının Borsa İstanbul Üzerine Etkisinin Analiz Edilmesi
Authors: Şahin, Muhammed Abdullah
Ermiş, Ahmet Murat
469089
İktisat
Economics
Keywords: Borsa İstanbul
Ekonomik etki
Merkez Bankası
İstanbul Stock Exchange
Economic effect
Central Bank
Issue Date: 2017
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
URI: http://hdl.handle.net/11527/18087
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.