Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17910
Title: Basit Makamlarda Bestelenmiş Büyük Formlu Eserlerde Kullanılan Geçkiler
Authors: Deran, Erol
Yayla, A. Nesrin
16828
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Geçki
Makamlar
Türk müziği
Music
Alignment
Modes
Turkish music
Issue Date: 1991
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada basit makamlarda Kâr, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai formlarında yazılmış eserlerde kullanılan geçkiler incelenmiştir. İncelenen makamlarda "geçki " konusunda herhangi bir teknik sınırlamaya rastlanmamış ve incelenen eserlerin % 96'sında geçkiye rastlanmıştır. Tesbit edilen bu geçkilerden bazılarının birçok makamda ortak olarak kullanıldıkları görülmüştür.
This study show the subject of modulation and examine the modulation in works composed with "Basit Makam" in the forms of "Kâr", "Beste", "Ağır Semai", "Yürük Semai" At the end of the examination of teh works composed with "Basit Makam" ve determine which kind of modulation is used in the movement of the "Basit Makam
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
URI: http://hdl.handle.net/11527/17910
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16828.pdf14.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.