Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17901
Title: Beş Divriği Ezgisinde Prozodi İncelemesi
Authors: Önaldı, Şenel
Gulbağ, Nuran
22641
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Ezgi
Prozodi
Sivas-Divriği
Türk halk müziği
Music
Melody
Prosody
Sivas-Divriği
Turkish folk music
Issue Date: 1992
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez Sivas-Divriği yöresine ait ezgiler üzerinde prozodi incelemelerini kapsamaktadır. Tez dört bölümden meydana gelmiş olup, birinci bölümde prozodinin müzikteki yeri ve öneminden bahsedilmiştir, ikinci bölümde, prozodinin temelini oluşturan "vurgu" dan ve diğer prozodi kurallarından bahsedilmiştir. Konu ile ilgili hatâlar tesbit edilmiş ve düzeltilerek üçüncü bölümde sunulmuştur. Sonuç olarak, prozodi hatâlarına sebep olan nedenler ortaya çıkarılmıştır.
This thesis contains prosody investigations about Turkish folk songs in Sivas-Divrigi region environs. The thesis has composed on four chapters, and about the importance and the position of prosody in music has been mentioned in first chapter. In second chapter, about the stressing which constitutes the fundamentals of prosody and the other prosody rules had been mentioned. The errors concerned with the subject have been determined and presented to be corrected in third chapter. As a conclusion, the reasons which cause errors of prosody have been disclosed
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
URI: http://hdl.handle.net/11527/17901
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22641.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.