Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17892
Title: Elazığ Halk Türkülerinin Müzikal Yönden İncelenmesi
Other Titles: An Analysis Of Elaziğ Folk Music From Musical Aspects
Authors: Ay, Göktan
Yanmaz, Arif
41018
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Elazığ
Folklor
Halk müziği
Halk türküleri
Türk halk müziği
Türküler
Music
Elazığ
Folklor
Folk music
Folk songs
Turkish folk music
Folk songs
Issue Date: 1994
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma Elazığ halk türkülerinin çeşitli açılardan (karar sesi, aldığı arızaları, dizisi, ses sahası, usülu, ritm yapısı ve biçim analizi) incelenmesini kapsamak tadır- Çalışma içindeki bilgilere; eldeki halk türküleri (sözlü olmak kaydıyla) taranarak varılmıştır. İki bölümden olan tezin, birinci bölümünde Elazığ hakkında genel bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümünde ise TRT arşivlerine intikal etmiş Elazığ: yöresine ait 58 adet sözlü halk türküsü müzikal açıdan ele alınmıştır. Birinci bölümde sözü edilen genel bilgileri vermemdeki kasit; bu tezi okuyan bir kişiyi Elazığ tarihi, coğrafi konumu, sosyal yaşantısı, meşk sırasında kullandıkları müzik aletleri, ve en önemlisi edebiyatı ve müziği hakkında önceden bilgi sahibi etmekti. Bir tezi ortaya ortaya atarken ve onu savunurken tez hakkında ön bilgi vermek en doğru olanıdır kanısındayım. Tezimin ikinci bölümünde ise özetin başında da belirttiğim gibi konum olan müzikal yönden incelemeci, TRT arşivlerine intikal etmiş Elazığ türkülerinde gerçekleş tirmiş bulunmaktayım, benden sonra bu konuda araştırma yapacak olan arkadaşlarıma kolaylık sağlaması dileğiyle bu tezi hazırladım.
This assertaion is an attemt to study Elazığ regon folk songs in terms of various aspects such as, pause - sound, attained failures, conf iguraion, sound range, tempo, form of rhythm and shape. The information attained by this assertaion was obtained by means of scrutinizing extant folk songs with lyrics. The assertation is comprised of two chapters. The first chapter covers detailed regional information, the second chapter, on the other hand examines 58 pieces of Elazığ folk songs with lyrics from musical points of view which found their way into immortal TRT records. The first Chapter covering spectrum of general information as indicated above were meant to introduce to the person reading this assertation, the history of Elazığ, its geographical situation, social life, the musical instruments the locals use whilst musical exercises, and the most important of them all, to enable the reader to have some notion about their literature and rmasical tradition. I think, it would unequivocally be right to supply sufficient preparatory information about an assertation at the outset- to deemed it worthwhile to consider. Yes, we always mention history at he beginning to tell anything lenghty. What's Elazığ1 s history? Where does it begin? A short scrutiny would certainly commence with a search for the origins öf its name. The first name a reminiscent of today's Elazığ was given to an arable field and the community formed in the
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1994
URI: http://hdl.handle.net/11527/17892
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41018.pdf6.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.