Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17755
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBatur, Afifetr_TR
dc.contributor.authorArslangazi, Havvatr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2019-03-11T14:56:00Z-
dc.date.available2019-03-11T14:56:00Z-
dc.date.issued2000tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17755-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2000en_US
dc.description.abstract19. yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde yaşanan Batılılaşma'mn meydana getirdiği değişim, toplumun her kademesinde görülmüştür. Padişah yapıları olan saray ve kasırlar da bu değişimin yansımalarının görüldüğü en önemli yapılardır. Bu değişimin Maslak Kasırları'na yansımasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu tez, yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tezin amacı ve kapsamı anlatılmıştır. İkinci bölümde, 19. yüzyıl'da Osmanlı ve Batılı devletlerinin karşılıklı iletişimi ile Osmanlı toplumunun her kademesinde meydana gelen batılı anlamdaki değişimden söz edilmektedir. Özellikle Osmanlı mimarisi ve süslemesinde oluşan değişiklikler ortaya komnuştur. Üçüncü bölümde; saray, kasır ve köşk kelimeleri tanımlanmış ve 19. yüzyıl öncesi ve 19. yüzyıl'dan günümüze kadar Osmanlı saray, kasır ve köşklerinin nasıl bir gelişme gösterdiği açıklanmıştır. Dördüncü bölüm, kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte 19. yüzyıl ortalarında yapılmış olduğu tahmin edilen Maslak Kasırları'nm analizine ayrılmıştır. Bu bülümde Maslak Kasırlan'nın tarihi ve konumu, tasarım konsepti, plan şeması, yapı elemanları ve malzemesi, bezemeleri ve geçirdiği değişiklikler, onarımlar ile bugünkü durumu incelenmiştir. Beşinci bölüm, Maslak Kasırları ile aynı dönemde yapılmış bazı kasır ve köşklerin tanımlanmasına ayrılmıştır. Altıncı bölüm, 19.yüzyıl'da yapılmış kasır ve köşklerin tipolojik karşılaştırmasını içermektedir. Yedinci ve son bölümde ise, bölümlerde yapılan incelemeler sonucunda varılan değerlendirme ve sonuçlar yer almaktadır. Sonuç olarak, 19. yüzyıl'da yapılmış bazı kasır ve köşkleri incelediğimiz zaman varılan iki farklı tipolojinin, yerli şemalar ile batılı motif ve formların sentezi ile oluşan kasırlar ve hafif bir konstrüksiyonla rustik biçimlerin birleşmesinden meydana gelmiş, neo-ottoman denemeleri niteliğinde olan av köşklerinin, Maslak Kasırları bünyesinde var olduğu anlaşılmıştır. Fakat Maslak Kasırlan'nın diğer benzer örneklerine göre daha sade ve yalın, kırsal mimariye özgü bir anlayış içerisinde düzenlendikleri sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis is an analysis of Westernization Movements' effects' reflections on Maslak Pavilions. The first chapter consists of a general introduction and the aim of this work. The sequences of the thesis were given in this chapter. In the second chapter, the social, cultural and economical structure of the 19th century in Ottoman Empire has been studied. 19th century has been the period of revivals in Europe. Instead of creating new styles, it was preferred to revivals of past styles. This period is called as " Historicism". At the same time, "Westernization Movements" on Ottoman Empire, had been seen and had caused to be variation. The effects of this variation to Ottoman Architectural and Ornamentation comprehension in 19th century were examined. The architecture and ornamentation developed under the influence of Europe. Different styles have been used, which caused the Eclectic Style. The third chapter; places, pavilions and kiosk were analyzed. Their definstion, development were explained. The pavilions were defined as big kiosk, which belonged to Sultan or members of his family. They have been mostly built on countryside. The kiosks have been built as private houses for rich people. The fourth chapter of the thesis includes a detailed description of Maslak Pavilions. The Imperial pavilion ( Kasr-ı Hümayun ), The Private Apartments and Conservatory ( Mabeyn-i Hümayun, Limonluk ), The Tent Pavilion ( Çadır Köşkü ), Apartments of the Pashas were examined separately. The fifth chapter is about similar examples of Maslak Pavilions. Selected examples are Adile Sultan Pavilion, Beykoz Pavilion, Ayazağa Pavilion, Zincirlikuyu Pavilion and Validebağ Hunting Kiosk, Ayazağa Hunting Kiosk. Their location, history, plan, facade and decoration were examined. The sixth chapter is the typological comparison of the Maslak Pavilions with the hunting kiosks and pavilions of the same period.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSanat Tarihitr_TR
dc.subject19. Yüzyıltr_TR
dc.subjectBatılılaşmatr_TR
dc.subjectKasırlartr_TR
dc.subjectKöşklertr_TR
dc.subjectOsmanlı Devletitr_TR
dc.subjectSaraylartr_TR
dc.subjectArt Historyen_US
dc.subject19. Centuryen_US
dc.subjectWesternizationen_US
dc.subjectSummer palacesen_US
dc.subjectPavilionsen_US
dc.subjectOttoman Stateen_US
dc.subjectPalacesen_US
dc.titleMaslak Kasırları (karşılaştırmalı Bir İnceleme)tr_TR
dc.title.alternativeThe Maslak Pavilions (a Comparative Research)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID98744tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentArt Historyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98744.pdf16.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.