Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17619
Title: Türkiye'de Eğitim Ve Toplumsal Katmanlaşma İlişkisi
Other Titles: The Relationship Between Education And Social Stratification In Turkey
Authors: Karakaş-Gültekin, Derya
Yıldız, Seda
393626
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Eğitim ve Öğretim
Bölgesel eşitsizlik
Cinsel kimlik
Eğitim
Eğitim sistemi
Sosyal tabakalaşma
Tabakalaşma
Economics
Education and Training
Regional disparity
Gender identity
Education
Education system
Social stratification
Stratification
Issue Date: 2015
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, eğitim politikalarının Türkiye tarihi içindeki dönüşümü incelenerek, günümüzde eğitim-toplumsal katmanlaşma ilişkisi eğitim kazanımları ve eğitime erişim olanakları merkeze alınarak analiz edilmektedir. Bu kapsamda, eğitim kazanımı temelinde eğitim eşitsizliğinin ülke genelinde düştüğü görülmektedir. Bölgeler arası eğitim kazanımları bölgelerin gelişmişlik seviyeleri ile paralellik göstermekte ve eğitim eşitliğinde erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek seviyede olduğu ortaya çıkmaktadır. Analiz, eğitimin niteliksel verileriyle tamamlandığında, sadece toplumun daha geniş kesimlerinin eğitim sistemine içerilmesinin ve ortalama eğitim sürelerinin artmasının yeterli olmadığı, bu durumun eğitim kalitesinde bir artışa karşılık gelmediği görülmektedir.
In this study, the relationship between education and social stratification is analyzed based on educational attainment and access to education. The study results show that the educational inequality has fallen across the country, but inter-regional achievements in education are in line with the development levels of the regions and men are in a more advantageous position than women in terms of education equality. With the qualitative analysis, it is seen that the inclusion of a larger portion of the population to the education system and an increase in the average education duration do not necessarily mean an increase in education quality per se.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17619
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393626.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.