Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17616
Title: Rusya Federasyonuna Yapılan Dogrudan Yabancı Yatırımların Bölgesel Dagılımını Etkileyen Faktörler
Other Titles: Factors Effecting Regional Distribution Of Foreign Direct Investment Among Regions Of Russian Federation
Authors: Yabrukov, Aleksandr
206892
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Dış Yatırımlar
Economics
Foreign Investments
Issue Date: 2007
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Rusya Federasyonunda Dogrudan yabancı sermaye yatırımlarının bölgeler arasındaki dagılımını etkileyen faktörler olarak önceki çalısmalarda bu yatırımları alan bölgelerin sosyoekonomik özellikleri ele alınmaktadır. Ancak Rusya'nın bölgeleri arasında herhangi bir fiili sınır bulunmamaktadır ve yatırımcıların diger bölgelerin piyasalarına veya birçok kaynaklarına ulasım sorunu sadece mesafeden ibarettir. Bu çalısmada ise hedef bölgeye yapılan dogrudan yabancı yatırımların komsu ve yakında bulunan diger bölgelere yapılan yabancı yatırımlardan ve bu komsu ve yan bölgelerin sosyoekonomik özelliklerinden nasıl etkilendigi tespit edilmeye çalısılmıstır. Birinci dereceden uzamsal otoregresyon (Uzamsal FAR) denkleminde her bir sene ayrı olarak ele alındıgında hedef bölgelere yapılan dogrudan yabancı sermaye yatırımlarının, yakında bulunan diger bölgelere yapılan yatırımların artmasıyla birlikte artıs gösterdigi tespit edilmistir. Ancak panel veri kullanılarak bu etkilenmenin nitelikleri sadece hedef bölgenin sosyoekonomik göstergelerini göz önünde bulundurarak incelendiginde komsu ve yakın bölgelere yapılan yabancı yatırımların miktarının hedef bölgeye yapılan yatırımlara dogrudan etkiledigine dair kanıt bulunamamıstır. Aynı sekilde komsu ve yakın bölgelerde gerçeklesen yatırımları etkileyen herhangi bir sokların da hedef bölgeye yapılan yatırımlar üzerindeki etkileri anlamlı bulunmamıstır.
Previous works on determinants of foreign direct investment distribution among regions in Russian Federation mostly concentrated on regional socioeconomic factors. But the borders among Russian regions are administranive only, so the ability of investor to reach any neighboring or near regions? market and some resources is only matter of distance. This work is intended to investigate the relationship between the amount of foreign investment received in target region and the amount of foreign investment received in neighboring and near regions. The other aspect of this work is to investigate how investment in target region is effected from socioeconomic characteristics of nearby regions. Using Spatial FAR (first order auto regression) model it is found that, the foreign investment in target region increases with, the more foreign investment received in neighboring and nearby regions. However when the socioeconomic characteristics are added to panel data equation no evidence was found to indicate the effect of the amount of direct investment in neighboring regions on the amount of foreign direct investment in target region. Also the effect of the shocks, occurring in neighboring and nearby regions, were found to be insignificant for investments in target area.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/17616
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
206892.pdf349.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.