Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17575
Title: Sahne Sanatı Olarak Türk Halk Oyunları Seyircisinin Analizi
Authors: Değerli, Fikret
Bakıoğlu, Gönül
107333
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Halk oyunları
Sahne
Sahne sanatları
Seyirciler
Türk halk oyunları
Folklore
Folk dances
Stage
Stage arts
Audiences
Turkish folk dances
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Halk oyunlarımız geçmişten günümüze gelmiştir. Bunların en önemlisi geleneksel ortamda sanatsal kaygılardan uzak oynanırken, günümüzde sahne sanatına dönüşmesi ile beraberinde "Seyirci" kavramının sorgulanmasını da getirmiştir. Çalışmamı oluşturan konular, Halk Bilimi ve Halk Kültürü hakkında genel bilgiler, Halk Oyunlarının doğal ortamdan sahneye gelişi, Halk Oyunları ve Sanat, sahneye uygulanması ile başlayıp, sahnenin irdelenmesi ile tezimin asıl konusu olan "seyirci" üzerine yapılmış anket değerlendirmeleri ve sahneye oyun koyan eğitmenlerin görüşleri yer almaktadır. Sahneye getirilen oyunların kültürel aktarımlarımn yanında, sanatsal ve estetiksel yanlarının da ağır basması, oyunlarımızın özünü koruyarak sahne tekniklerinden yararlanıp nitelikli sunumlarla seyirci ile istenilen iletişim kurulmalıdır. Kaynak araştırmam sırasında "anket" ve "kişisel görüşme" yönteminden yararlandım. Rasgele seçilmiş iki yüz halk oyunları seyircisi üzerinde yirmi sekiz soruluk bir anket uyguladım. Anket sonuçları %'li oranlarla grafik üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca hazırladığım bu tezin birinci bölümünde Türk Halk Oyunları, Halk oyunlan- Sanat, ve Halk Oyunları-Sahne gibi kavramlara değiniliyor. Dördüncü bölümde Sahnenin Coğrafyası, Sahne-Seyirci ilişkisine değinilerek birbirine bağlı olan üç öğe (sunu-sahne-seyirci), beşinci bölümde,konumuzun anket sonuçlarının değerlendirmeleri ve çeşitli görüşler de bildirilerek sonuca ulaşılmıştır.
Our folk dances have heretofore come with lots of differences. One of the most dominant differences brings the investigation of 'audience' concept emerging with the development of performance up to the use of stage rules and to be a stage art furthering from traditional applications without artistic anxieties. The subjects constituted in my study include: The general information about Folk Science and folk culture, promotion of Folk Dances from natural area to the stage, folk dances and art, application on the stage, analyzing the stages, the evaluations of questioners filled by various audiences, and views of the trainers staging the performances. The performances staged must have artistic and aesthetic properties beside the cultural transmission. They must also communicate well with the audience, keeping the values it maintains within. As I searched for the sources, I used the questioner and interview processes on 200 people. The questioner consists of 28 questions. The outcome I received is presented in the attachment with 1% graphic-rates. I also in the presented the works as follow: in Section 1, there is folkloric information; in Section 2, there is cultural information of a society. In Section 3 there is information about Turkish Folkloric Dances, Folk Dances, Art and Folk Dances, and Stage and Folk Dances. In Section 4, subjects of, geography of the stage, stage- audience relationship and three related facts (performance, stage and audience) are presented. In Section 5, 1 tried to do the evaluation on the questioner and, stating my point of view, reach a conclusion
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17575
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107333.pdf3.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.