Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17552
Title: Bayburt Halk Oyunları'nın Müzik Yönünden İncelenmesi
Authors: Ay, Göktan
Şaşı, Nejdat
26809
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Müzik
Bayburt
Türk halk müziği
Türk halk oyunları
Türkiye
Music
Dizin: Bayburt
Turkish folk music
Turkish folk dances
Turkey
Issue Date: 1993
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bayburt Halk Oyunları'nın müzik yönünden incelenmesi " konulu bu çalışma İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı Türk Halk Oyunları alanında Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır,, Bu çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Bayburt İl'i ve Bayburt Folkloru hakkında bilgi verilmiş, İkinci bölümde Bayburt Halk Oyunları'ndan 22 tanesi üzerinde müzik yönünden inceleme yapılmıştır. Bu çalışma tamamen alan çalışması olup, kişisel gözlemlerime dayandırılmıştır.
Research into Bayburt Folk Dance Music" this thesis has been written for my master's degree, in the Fine Arts Department, Institute of Social Sciences, at Istanbul Technical University. This research has been written in two sections: 1) The Province of Bayburt and Bayburt Folk culture, 2) A study of the music of twenty two Folk Dances from this area. This study is totally based on my personal observations in the city of Bayburt.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1993
URI: http://hdl.handle.net/11527/17552
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26809.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.