Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17550
Title: Sivas Halayları Ve Ezgilerinin İncelenmesi
Authors: Değerli, Fikret
Kaya, Uğur
16825
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Müzik
Ezgi
Halay
Halk oyunları
Sivas
Türk halk müziği
Music
Melody
Anatolian folk dance
Folk dances
Sivas
Turkish folk music
Issue Date: 1991
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türkiye'de oynanan halk oyunlarının, yöresel çeşitli isimleri vardır. Sözgelişi zeybek, bar, horon, halay... Sivas da bir halay bölgesidir, bugün yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Sivas'ta ki oyun sayısı yüzden fazladır. Ancak günümüzde bun lardan 60 kadarı yaşamaktadır. Halaylar davul zurna eşliğinde, ciddi ve vakur bir eda ile, birlik ve beraberlik sembolize eder tarzda oynanır. Bazılarının türküleri vardır. Oyuncu sayısı 6-12 arasındadır. S
The folkdances in Turkey have some various local names. For example, zeybek, bar, horon, halay... Sivas is also a region of "halay". There are more dances than 100 in Sivas, which is the second city in- Turkey according to area. Yet only 60 of them has been surviving. The fülkdances are performed seriously and gravely, by drum and horn, in a way that 3ymobilizes unity. Some of thase folkdances have ballads. The number of the folkdancers is 5 to 12
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
URI: http://hdl.handle.net/11527/17550
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16825.pdf7.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.