Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇolakoğlu Sarı,Gözdetr_TR
dc.contributor.authorAkay,Sadettintr_TR
dc.date2015tr_TR
dc.date.accessioned2019-01-31T11:58:29Z-
dc.date.available2019-01-31T11:58:29Z-
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17530-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015en_US
dc.description.abstractPopüler Yunan müziği çalgıları arasında öne çıkan buzuki, sahip olduğumuz ortak müzik kültürüne bağlı olarak Türkiye'de ilgi gören, aktif olarak ve profesyonellerce icra edilen bir çalgı olduğu için sosyo – kültürel bakımdan önem taşımaktadır. Buzuki çalgısı hakkında yapılmış çalışmalarda görülen eksikliği gidermek ve böylece çalgı bilimine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada literatür taraması ve uygulamalı olarak çalgı yapım teknikleri yer almaktadır. Beni Yaylı Buzuki yapımı için harekete geçiren düşüncelerden en önemlisi buzukinin kendi has ses karakteristiğin oluşumunda büyük rol oynayan tekne formunun kullanılarak yaylı bir çalgı formatına dönüştüğünde elde edilecek ses karakteristiği ve icra imkanlarını tespit etmek olmuştur. Çalışmada, buzuki yapımcılığında ihtiyaç duyulan alet, malzeme ve ağaçlar belirtilerek yapımcılık geleneğinde yoğunlukla tercih edilen ağaç türleri hakkında bilgiler üzerinde durulmuştur. Literatür taraması yapılarak buzukinin kökenlerine ilişkin teorilere yer verilerek buzuki ile ayrılmaz bir bütün olan rembetika müziği ile olan ilişkisi detaylı olarak incelenmiştir. Tarihte öne çıkan buzuki icracıları ve çalgıya olan katkıları süreçte sahip oldukları önemden ötürü çalışmada yer almıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe Bouzouki as a most traditional and popular instrument of Greek music is very important musical instrument between Turkey and Greece according to common history of these two neighbor countries. In this paper we have tried to resolve the problem of less information about bouzouki with instrument making perspective while making a new bouzouki kind musical instrument which we call bowed bouzouki. Also I have tried to connect my knowledge that I learned in İstanbul Technical University during my studies in the department of bowed instrument making with bouzouki making as a special research area of my current life. To reach the sources that written in Greek, I used my knowledge of Greek which I am attending the language lessons in Greek Consulate in Istanbul for over three years. The bowed bouzouki is made by me as a handcrafted instrument in my studio. During the process I tried to use traditional instrument making techniques as much as I can. One of the aims of building bowed bouzouki is to find the answer for the question: "how bowed instrument sounds from bouzouki acoustic box?". The other aim of this project is to give a new perspective to the traditional bouzouki. I believe that the bowed bouzouki will take place in the orchestras which play rembetika music. After the making of bowed bouzouki I arrange interview with some luthiers and musicians to collect feedback about this musical instrument to develop this project in the future.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectBuzikitr_TR
dc.subjectMüzik aletleritr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectTürk müziğitr_TR
dc.subjectYaylı çalgılartr_TR
dc.subjectYunan müziğitr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectBouzouken_US
dc.subjectMusical instrumentsen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectTurkish musicen_US
dc.subjectString instrumentsen_US
dc.subjectGreek musicen_US
dc.titleTürk ve Yunan müziğinde buzuki çalgısı ve yaylı buzuki önerisitr_TR
dc.title.alternativeBouzouki in Turkish and Greek music and bowed bouzouki suggestionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID393638tr_TR
dc.contributor.departmentÇalgı-Sestr_TR
dc.contributor.departmentPerformance & Voiceen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393638.pdf5.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.