Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17523
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGökdel, Fatmatr_TR
dc.contributor.authorTüfekçi, Alitr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2019-01-31T11:58:27Z-
dc.date.available2019-01-31T11:58:27Z-
dc.date.issued2005tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17523-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005en_US
dc.description.abstractBu çalışmada "Neyde Transpozisyon" konusu ele alınmıştır. Neyzenlerce ve müzisyenlerce karışık durumlar arz eden transpozisyon meselesine, ney'de seslere pozisyon numaralan vererek ve ses devrelerine ayırarak transpoze icrada kolaylık sağlanmıştır.Bu özellikten yola çıkarak yola çıkarak bu çalışma diğer uygulamalar içinde yol gösterici özellik taşımaktadır. Ney'de transpozisyon konusu 3 bölümde ele alınmıştır. İlk kısımda, ney hakkında genel bilgiler verilmiş^ıeyin teknik yapısı ele alınmıştır. İkinci kısımda, transpozisyon ve şed kavramı ele alınmış ve ney'de transpozisyonun üstünde çalışılmıştır. Üçüncü kısımda ise tüm bu işlenen konuların neticesinde ney'de ses devrelerini gösteren tablolarla ney'de transpozison uygulamaları ele almmıştır.Transpozisyon icrasında örnek verilen makam dizileri ney'de gösterilmesi gereken ana makamlardır.Diğer makam dizilerinde transpoze icra için de bir örnek teşkil etmektedir.tr_TR
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectNeytr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectNeyen_US
dc.titleNeyde transpozisyontr_TR
dc.title.alternativeTransposition in neyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID175076tr_TR
dc.contributor.departmentÇalgı-Sestr_TR
dc.contributor.departmentPerformance & Voiceen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.