Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17515
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİçli,Selahattintr_TR
dc.contributor.authorKıran, Necmitr_TR
dc.date1992tr_TR
dc.date.accessioned2019-01-31T11:58:25Z-
dc.date.available2019-01-31T11:58:25Z-
dc.date.issued1992tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17515-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992en_US
dc.description.abstractBu araştırma ve incelemede, müziğimizde önemli bir yer tutan "Ge zinti" bahsine bilimsel bir yaklaşımla açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Gezintinin, Türk ve dünya müziğindeki benzer şekilleri ile mukayese edilmesine de imkân sağlanmıştır. Bu çalışmada asıl olarak; "Her hangi bir makamda, analiz yolu ile herhangi bir esere, nasıl gezinti ya da taksim yapılabilir?" sorusuna bilimsel açıklık ve yöntem kazandırılmaya çalışılmıştır. Tez beş bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde giriş yapılmıştır. İkinci bölümde; gezinti, taksim ve improvisation terimleri genişçe açıklanmıştır. Burada ayrıca bir öneriler bölümü oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde; yabancı olunan, Zeminhara ve diğer bazı şubelerin anlaşılması için ait oldukları ana makam "Şur"un tamamı ele alınmıştır. Bunun yanında kadans konusuna da girilmiştir. Dördüncü bölümde; tesbit edilen beş Zeminhara ezgi ve gezintileri verilmiştir. Son bölümde ise ezgi ve gezintilerinin analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, doğaçlama sanatının tür ve incelikleri; Şur makamı ve Zeminhara şubesi; örnek ezgi ve gezintileri; makam ve ezgi analizi yöntemi ortaya konularak, yapılacak yeni çalışmalara ışık tutulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this searching and study, "Gezinti" that's important in our music with a technical reason have been tried clearly brought. It isn't possible that this Gezinti in Turkish and world music as same as examples to compere. In that study, the purpox was to bring clear looking over the guestion that is how Gezinti or Taksim can be done by the analyzing method. That thesis formed five parts -In first part, entering has been done. In second part, the dictionary words that are "Gezinti" Taksim and Improvisation." explained in details. Also preferences parts are formed here. In third part, all the parts of "Şur" are researched for "Zeminhara" and the other some little tone are understood that's belong to the main tone that're Foreing. The subject "Kadans" has been entered. In fourth part five "Zeminhara melody and Gezinti" that're showed have been given. In result, kinds and details of the improvisation musical art; "Şur" tone and "Zeminhara" little tone; examples "melody" and "gezinti"; the things that will be done new assignments are showed way by the form of tone and melody analyzing.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectBağlamatr_TR
dc.subjectEzgitr_TR
dc.subjectGezintitr_TR
dc.subjectHalk müziğitr_TR
dc.subjectMüzik aletleritr_TR
dc.subjectTürk halk müziğitr_TR
dc.subjectTürkülertr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectBağlamaen_US
dc.subjectMelodyen_US
dc.subjectWalkthroughen_US
dc.subjectFolk musicen_US
dc.subjectMusical instrumentsen_US
dc.subjectTurkish folk musicen_US
dc.subjectFolk songsen_US
dc.titleZeminhara şubesinde bağlama ile gezinti çeşitlemeleritr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID22642tr_TR
dc.contributor.departmentÇalgı-Sestr_TR
dc.contributor.departmentPerformance & Voiceen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22642.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.