Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17350
Title: Sustainability Of Traditional Dances And Music A Model For Domaniç, Turkey
Other Titles: Geleneksel Oyun Ve Müziklerin Sürdürülebilirliği- Türkiye Domaniç Modeli
Authors: Karahasanoğlu, Songül
Gardner, Olcay Muslu
418014
Müzikoloji ve Müzik Teorisi
Musicology and Music Theory
Keywords: Cinsel kimlik
Etnomüzikoloji
Etnomüzikoloji
Geleneksel Türk dansı
Kültür politikası
Kültürel miras
Kütahya-Domaniç
Müzik
Müzik eserleri
Gender identity Ethnomusicology
Ethnomusicology
Traditional Turkish dance
Cultural policy
Cultural heritage
Kütahya-Domaniç
Music
Music works
Games
Issue Date: 2015
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: 21. yüzyılda kültür, politikada stratejik bir öneme sahiptir. Etnomüzikolojik çalışmaların merkezi haline gelen unutulmaya yüz tutmuş geleneksel müzik ve oyunların sürdürülebilirliği, kültür politikaları ile ilgili teorik yaklaşımları, bunların somut olmayan kültürel miras ile olan ilişkilerini ve bu alanda rol alan tüm paydaşları anlamamızı gerekli kılmaktadır. Domaniç bölgesinde geleneksel oyun ve müzikler, göç ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı nedeni ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yerel kültürün yaşatılması için atılacak adımlar disiplinlerarası çalışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, uygulamalı etnomüzikoloji, sürdürülebilirlik ve kültür politikaları disiplinleri çerçevesinde farklı bireysel gereksinimlere ve değişkenlere uyum sağlamaya açık dört boyutlu bir kültürel sürdürülebilirlik modeli sunmaktadır.
Culture in the 21st century has acquired a new, strategically important place in politics. The sustainability studies of almost forgotten traditional music and dance cultures, which has become a centre of ethnomusicology, require an understanding of cultural policies and their relationship to both intangible cultural heritage and the associated stakeholders. The traditional music and dances of the Domaniç region are in danger of vanishing. The sustainability of this culture necessitates a cross-diciplinary approach. This study offers a four-dimensional cultural susutainability model which can be adapted to different requirements and variables within the scope of applied ethnomusicology, sustainability and cultural policy.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17350
Appears in Collections:Müzikoloji ve Müzik Teorisi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418014.pdf8.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.