Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1730
Title: İstanbul’un Tarihsel Dokusunun Cbs Ortamında Web Arayüzleri İle İnternetten Yayımlanması
Other Titles: Publishing The Historical Texture Of Istanbul On Internet Via Web Interfaces In Gis Environment
Authors: Maktav, Derya
Şener, Orçun
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: İstanbul
Tarihsel Doku
İnternet
İntranet
Bilgi Sistemi
Tarihi Yarımada
Web
Roma
Bizans
Su İkmal Sistemi
CBS
Istanbul
Historical Texture
Internet
Intranet
Information System
Historical Peninsula
Web
Roman
Byzantine
Water Supply System
GIS
Issue Date: 2-Mar-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İstanbul, tarihsel süreç içinde birçok medeniyeti yaşamıştır. Bu nedenle zengin bir tarihsel dokuya sahiptir. İstanbul, Türkiye’nin en gelişmiş ve halen daha büyümekte, gelişmekte olan ilidir. Yeni inşa edilen her türlü yer altı ve yer üstü yapıları ile büyük bir metropoldür. Bu çalışmada, coğrafi bilgi sistemi platformunda ve özelleştirilmiş web arayüzleri ile internet/intranet üzerinden İstanbul’un tarihsel dokusundan örnekler sunulması için bir sistem oluşturumuştur. Web arayüzleriyle coğrafi bilgi sistemi platformunda tarihsel dokunun sunulmasına olanak sağlayacak bu sistem, gerektiğinde İstanbul’un gelişim ve koruma süreçlerinde karar mekanizmalarına altlık oluşturabilecektir. Bu çalışma için İstanbul’daki ilk yerleşimlerden sayılabilecek Tarihi Yarımada’dan ve İ.T.Ü. bünyesinde sürdürülen Roma ve Bizans su ikmal sistemleri çalışmasından örnek veriler sunulacaktır.
Throughout its history, Istanbul has been a homeland of several civilizations. Consequently, it has a rich historical texture. Istanbul is the most developed and still developing metropolis of Turkey with its advanced infrastructures and built environment. In this study, the system which is created to publish the examples of Istanbul s historical texture will be explained with the geographical information system platform and specialized web interfaces over internet/intranet. This system, which will allow the historical texture to be published within the GIS platform with web interfaces can be used as a base for decision processes of Istanbul’s development and conservation when necessary. In this study, the exemplary works of the Historical Peninsula –which is the historical core of Istanbul- and I.T.U.’s project on Roman and Byzantine water supply systems will be mentioned and used.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/1730
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9248.pdf11.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.