Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17068
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOk, Vildantr_TR
dc.contributor.authorÜnal, Bülenttr_TR
dc.date1995tr_TR
dc.date.accessioned2018-12-10T08:37:29Z-
dc.date.available2018-12-10T08:37:29Z-
dc.date.issued1995tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17068-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995en_US
dc.description.abstractBu projenin amacı, bina biçimlenmesinden kaynaklanan ve binanın yakın çevresini, özellikle yaya seviyesinde bina eteklerim etkileyen yerel hava hareketlerim incelemektir. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçların B.R.S., Garston, İngiltere'de 1974 yılında Peter F. GRIGG[1] tarafından yapılmış olan aynı türden bir deneyle karşılaştırmasım yaparak İ.T.Ü. Mim. Fak., Taşkışla, F.Ç.K. laboratuarındaki rüzgar tünelinin performansını ortaya koymaktır. Projenin deneysel bölümü, rüzgar karakteristiklerinden, rüzgar akım hızı üzerinde yoğunlaştırıldı. Hız ölçümleri, laboratuar bilgisayarına yüklenmiş olan ACQ WIRE software'in aracılığıyla kontrol edilen erişim aletlerine (Traversing system) monte edilmiş olan sıcak-tel (Hot-wire) problan aracılığıyla alındı. Sonuçlar, paket program tarafından üretilen analitik çizimler ve sayısal tablolar olarak elde edildi. Tümüyle elde çizilmiş olan Peter F. GRIGG’in sonuçlarıyla karşılaştırıldı ve tartışıldı.Böylece elde edilen bulguların, F.Ç.K. laboratuarındaki rüzgar tünelinin performansını ortaya koyarak, gelecekte düzenek üzerinde yapılması gereken güç, biçim, boyut ve ekipman revizyonları konusunda referans bilgiler vermesi amaçlandı.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectHava akımı; Rüzgar tüneli; Üç boyutlu cisimlertr_TR
dc.subjectAir flow ;Wind tunnel ;Three dimensional bodiesen_US
dc.titleBina Biçimlenmesinde Boşlukların Yakın Çevredeki Hava Hareketi Üzerine Etkilerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigating The Effects Of Voids In Buildings Forming On The Air Flow In The Nearest Envelopeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID46230tr_TR
dc.contributor.departmentProje ve Yapım Yönetimitr_TR
dc.contributor.departmentProject and Construction Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46230.pdf16.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.