Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1704
Title: Röntgen Filmleri Yardımıyla Üç Boyutlu Modelleme Ve Değerlendirme
Other Titles: Three Dimentional Modeling And Evaluation With Radiograph
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Birgin, Gökçe
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: X-Işını teknolojisi
Röntgen Filmi
3B’lu Sayısal Modelleme
Sayısal Görüntü İşleme
Ulna
Radius
X-Ray technology
Radiograph
3D Modeling
Digital Image Processing
Ulna
Radius
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ön kol kemiklerinin (ulna ve radius) özel olarak tasarlanıp üretilmiş bir model ile oluşturulmuş sistemde X-Işını teknolojisi kullanılarak röntgen filmleri çekilmiştir. Röntgen filmleri taranarak dijital hale getirilmiş ve DLT yöntemi kullanılarak resim (piksel) koordinatlarından üç boyutlu obje koordinatları elde edilmiştir. Elde edilen bu obje koordinatlarından üç boyutlu sayısal kol kemiği modeli üretilmiştir. Tasarlanıp üretilen model üzerindeki kontrol noktalarının DLT yöntemi kullanılarak koordinatları tekrar hesaplanmış ve hesaplanan koordinatlar ile model koordinatları karşılaştırılmıştır. Bu sayede nokta konum doğrulu hesaplanmış ve aynı alandaki akademik çalışmalar örnek alınarak yeterli doğrulukta olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sonuç ürünün görsel olarak anlaşılır ve kolay yorumlanabilir olduğu görülmüştür.
In this study, radiographs of forehand bones (ulna and radius) have been taken using X-ray technology in a system composed of a specially designed and produced model. The radiographs have been scanned and digitized and three dimensional object coordinates have been obtained from picture (pixel) coordinates by using DLT method. With these object coordinates, the three dimensional digital arm bone model has been produced. The control point coordinates on the designed and produced model have been recalculated by DLT method and then compared to model coordinates. Thus, point and position have been correctly calculated and it’s accuracy has been checked in accordance with the academic studies in the same area. Besides, the final product has been found to be visually understandable and easily interpretable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1704
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7335.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.