Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1696
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMaktav, Deryatr_TR
dc.contributor.authorOnur, Işıntr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-14T14:13:35Z-
dc.date.available2015-05-14T14:13:35Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1696-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractDoğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en güzel bölgelerinden biri olan Antalya ilinin özellikle kıyı bölgelerinde yoğun göç ve turizm nedeni ile yerleşim hızla artmaktadır. Tatil köyleri, otelleri ve yazlık/kışlık yerleşim birimleriyle Antalya’nın Kemer ilçesi dinamik bir bölgedir. 1960’lı yıllarda Antalya-Kemer arası karayolunun olmaması ve sadece deniz yolu ulaşımı olması nedeniyle küçük bir köy olan ve gelişemeyen Kemer, 1980’li yıllarda açılan karayolu nedeniyle hızla gelişmeye başlamıştır. Bu çalışmada, bu turistik ilçenin, 1975 yılından 2005 yılına kadar olan arazi örtüsü ve arazi kullanımı değişimleri izlenmiş ve analiz edilmiştir. 1975 tarihli LANDSAT MSS, 1987 tarihli LANDSAT TM, 1995 tarihli LANDSAT TM ve 2004 tarihli IKONOS görüntüleri kullanılmıştır. Yardımcı veriler olarak hava fotoğrafları, topoğrafik haritalar, orman amenajman planı, GPS noktaları ve yükseklik verileri vb. kullanılmıştır. Ayrıca, ilçe sınırları içinde kalan bölgenin üç boyutlu dijital arazi modeli oluşturulmuştur. Mevcut veriler ve arazi kullanımı sınıflarını içeren sonuç tematik haritalar, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamına aktarılmıştır. Her bir görüntüde yerleşim alanları, tarım alanları ve orman, vb. gibi sınıflar ilçe bazında belirlenmiş, bunların alt sınıfları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuç istatistiksel veriler ise arazi kullanımı değişimlerinin dinamiğini göstermiş ve geleceğe yönelik planlamalara esas olabilecek bir altlık oluşturmuştur.tr_TR
dc.description.abstractCoastal areas in Antalya become very popular for tourists and local residents. Therefore they have rapid development. Kemer district of Antalya is such a dynamic zone with spreading holiday villages, hotels and summer houses. In 1960s there was no highway between Antalya and Kemer and connection to the city was only by sea. Therefore it was a small village with a very low population. After the opening of the highway in 1980s, a rapid development took place. In this context, historical development of this tourist district from 1975 to 2004 was monitored. 1975 LANDSAT MSS, 1987 LANDSAT TM, 1995 LANDSAT TM and 2004 IKONOS images were used. As ancillary data aerial photographs, topographic maps, GPS points and elevation data were used. All data and resultant thematic maps that include land use classes were put in Geographic Information Systems (GIS). In each of the images, residental areas, agricultural fields and forests etc. were determined and sub classes were established and the 3D terrain model has been established. Statistical data that had been gained at the end, showed the dynamics of land use.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectuzaktan algılamatr_TR
dc.subjectcoğrafi bilgi sistemleritr_TR
dc.subjectarazi örtüsütr_TR
dc.subjectarazi kullanımıtr_TR
dc.subjectLandsattr_TR
dc.subjectizlemetr_TR
dc.subjectAntalyatr_TR
dc.subjectremote sensingen_US
dc.subjectgeographic information systemsen_US
dc.subjectland coveren_US
dc.subjectland useen_US
dc.subjectLandsaten_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectAntalyaen_US
dc.titleUzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemleriyle Kıyı Bölgelerde Arazi Örtüsü/arazi Kullanımı Değişiminin İzlenmesi: Antalya-kemer Örneğitr_TR
dc.title.alternativeMonitoring And Analysing Of Land Use And Land Cover Change By Means Of Remote Sensing And Geographic Information Systems: A Case Study Of Antalya-kemeren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGeomatik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeomathic Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4621.pdf16.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.