Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16969
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYürekli, Hülyatr_TR
dc.contributor.authorUysal, Gülintr_TR
dc.date1998tr_TR
dc.date.accessioned2018-12-10T08:35:07Z-
dc.date.available2018-12-10T08:35:07Z-
dc.date.issued1998tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/16969-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, tarihin merkezi Akdeniz'in, bir kavşak olan Batı Anadolu kıyısında bulunan, dolayısıyla da binlerce yıllık bir geçmişe, zengin bir mirasa sahip Foça ele alınmıştır. Bundaki amaç, bu zengin geçmiş ve mimari miras karşısında, günümüzde korumacılık olarak, geçmişin sentezini yapmak çabası altında ortaya çıkan yapılaşmaya farklı açılardan bakmaktır. Birinci bölümde; konuya giriş yapılmıştır. ikinci bölümde; uygarlıkların başlangıç noktası Akdeniz, Akdeniz'in ve Batı Anadolu kıyılarımızın tarihi üzerinde durulmuştur. Bu kıyılarda yaşamış uygarlıklar, göçler, kültürlerin bıraktığı izlere değinilmiştir. Üçüncü bölümde; bu kıyılarımızda yer alan Foça tanıtılmıştır. Konumu, doğası, tarihine değinilerek Foça üzerinde durulmuştur. Bu tarihsel süreç içerisinde, günümüze ulaşan yapılardan örnekler verilmiştir. Dördüncü bölüm; korumacılık kavramı üzerinedir. Korumacılık üzerine görüşlere yer verilmiş, ülkemizdeki korumacılık üzerine yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Beşinci bölüm, günümüz Foça'sını ele almaktadır. İlk olarak, koruma amaçlı kullanılan yönetmeliklerle, günümüz yapılaşması ve sonuçlarına değinilmiştir. Foça'da yönetmeliklerle ortaya çıkan durum karşısında, bir takım senaryolar geliştirilmiştir. İlk senaryo, yönetmeliklerin ikinci planda tutulması üzerine kurulmuştur. Korumacılık kavramının gerekliliği üzerine farklı görüşlere değinilmiş, bu senaryo, mimarlık öğrencilerinin Foça'da yaptıkları projelerle örneklenmiştir. İkinci senaryo ise, günümüz şartlarında, toplumumuzun kültürel durumu da düşünülürek, yönetmeliklerin yok sayılması üzerinedir ve bununla ilgili oluşabilecek sonuçlar üzerinde durulur. Devamında ise, yönetmeliklerin katı kuralları yerine, bir dil oluşturma önerisi getirilmektedir. Altıncı bölüm; sonuç olup, bu zengin kültür doğrultusunda ortaya çıkan, çoğu kimliksiz yapının oluşma nedenlerinin bir değerlendirmesidir.tr_TR
dc.description.abstractAs it is well known, Western Coast of Turkey has a rich cultural heritage. However, it is being mistreated by current preservation laws. This study analyses some aspects of those preservation regulations for developing areas on the Western Coast of Turkey. As a general introduction to the subject, the first chapter gives a brief outline and sets the limits of the study. Second chapter examines the important role of Western Anatolian region with its historical background. With this historical analysis, current conditions of the Mediterranean region is compared to its former periods, concerning its developing and declining characteristics throughout a long time span. Mediterranean region had been a host for important and long living civilisations thanks to the large population movements throughout its history. With developing navigational technics, Mediterranean sea ceased to be an obstacle between Africa, Asia and Europe and important transportation routes had been formed. Soon after, the region started to be the stage for important historical events. On of those events was the migrations. Coming from the northern forests and steps, people had discovered the mild climate and beneficial lands of the coasts and settled there. Another important aspect was the trade. At the beginning of the two thousand, first sailers appeared around Aegean and Lebonan coasts. Later, a dense trade of goods, technics, people and diplomatic relations had been established between ports. Those links later caused a cosmopolitan culture to be born in the Mediterranean region. The importance of Mediterranean cities is related to the links between each other that forms the Mediterranean union. Although those cities had similar characteristics, most of their aspects varies, giving their unique identities.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKorumacılıktr_TR
dc.subjectTarihi korumatr_TR
dc.subjectTarihi çevretr_TR
dc.subjectİzmir-Foçatr_TR
dc.subjectProtectionismen_US
dc.subjectHistoric preservationen_US
dc.subjectHistorical environmenten_US
dc.subjectİzmir-Foçaen_US
dc.titleKoruma Gelişme İkileminde Foçatr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID75155tr_TR
dc.contributor.departmentMimarlıktr_TR
dc.contributor.departmentArchitectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75155.pdf16.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.