Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1621
Title: Yeşil Bina Derecelendirme Sistemleri : Türkiye Üzerine Değerlendirmeler Ve Erzurum Alışveriş Merkezi Örneği – Türkiye’nin İlk Breeam Sertifikalı Yeşil Binası
Other Titles: Green Building Rating Systems : An Assessment For Turkey And The Case Of Erzurum Shopping Center – The First Breeam Certified Building Of Turkey
Authors: Ertekin, Özhan
Türker, Meltem
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Yeşil Bina
Yeşil Bina Derecelendirme Sistemleri
Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
Yeşil Bina Standartları
LEED
BREEAM
Erzurum Alışveriş Merkezi.
Green Building
Green Building Rating Systems
Green Building Certifications
Green Building Standards
Benefits and Obstacles of Green
Sustainability
LEED
BREEAM
Erzurum Shopping Center
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yeşil binalara ilişkin olarak farkındalık ve bilginin arttırılması ile birlikte; Türkiye’nin geleceğe ilişkin atacağı adımlar konusunda genel çıkarım ve yönlendirmeler oluşturma amaçlı; dünyadaki yeşil bina derecelendirme sistemlerinin analizi yapılmaktadır. Yeşil bina derecelendirme sistemlerine global perspektifte bir bakış açısı sunmakla birlikte, aynı zamanda dünya genelinde en yaygın kullanılan iki sistem olan LEED ve BREEAM üzerine yoğunlaşarak, sürdürülebilirlik kriterlerinin tanımlanması ve karşılaştırılması yoluyla, Türkiye için oluşturulması önerilen ulusal bir yeşil bina derecelendirme sisteminin ilk adımları hususunda yardımcı genel bir çalışma yapılmaktadır. Son olarak, Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı yeşil binası olan Erzurum Alışveriş Merkezi örneği ile yapılması gereken çalışmalara yönelik genel yöntem ve gereklilikler desteklenmektedir.
Recently, we know that it is urgent to understand the relationship between business and sustainability. A variety of green building rating systems have been developed around the world to reduce negative impacts of buildings. Many countries have either already adopted the green building guidelines or are in the process of adopting them. So, thesis study’s main topic is enhancing awareness and knowledge on green building and analyzing the green building rating systems around the world to point out the future directions of green building movement in Turkey. It also focuses on green building rating systems from a global perspective and a comparison of two major adoptable green rating system BREEAM and LEED to determine their sustainability characteristics can help generate the first steps of a national green building rating system in Turkey. And it is supported with a case study of Turkey’s first BREEAM certified building, Erzurum Shopping Center to determine the requirements and the pathways for adopting a national green building rating system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1621
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10844.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.