Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15967
Title: 1937 İkinci Türk Tarih Kongresi Sergisinde Arkeoloji, Sanat Ve Mimarlık Tarihinin Temsili
Other Titles: Representation Of Archaeology, History Of Art And Architecture In Exhibition Of Second Congress Of Turkish History, 1937
Authors: Özkılıç, Merve
10129521
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Türk Tarih Tezi
İkinci Türk Tarih Kongresi Sergisi
Arkeoloji
Sanat Tarihi
Mimarlık Tarihi
Turkish History Thesis
Exhibition Of Second Congress Of Turkish History
Archaeology
History Of Art
History Of Architecture
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 1937'de Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen İkinci Türk Tarih Kongresi ise günümüzde de devam eden kongrelerden ilk uluslararası nitelikte olanıdır. Kongre ile beraber, sarayın Muayede Salonunda Türk Tezine maddi kalıntılar teşkil ettiği düşünülen eserleri içeren bir sergi oluşturulmuştur. Tarih öncesinin en erken dönemlerinden başlayarak sırasıyla Tunç Çağı, Demir Çağı, Yunan, Roma ve Bizans Dönemleri, Orta Asya ve Bozkır Kültürleri, Selçuklu Kültür Alanı, Osmanlı Devleti, Türk Hat ve Minyatür Sanatı bölümleriyle devam eden sergileme 1937 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanmakta, serginin merkezini Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimleri ile modernleşme sürecinde kat ettiği mesafe oluşturmaktadır. Her bir dönem için ayrı alanlarda düzenlenen kronolojik ve kültürel bölümler, vitrinler içerisindeki eserler, duvarlara asılan fotoğraflar, çizimler, canlandırmalar ile haritalar, açık teşhir edilen eserler, eser kopyaları ve maketlerden meydana gelmektedir.
Second Congress of Turkish History held at Dolmabahçe Palace in 1937, was the first international organization of these congresses. During the Second Congress, at the Celebration Hall of Dolmabahçe Palace, an exhibition was organized by Turkish Historical Society that aimed to present material evidences for the Turkish History Thesis. The exhibition began with the earliest period of Prehistory, continued with Bronze Age, Iron Age, Greek, Roman and Byzantine Periods, Cultures of Central Asia and Steppes, Cultural Area of Seljuks, Ottoman Period, Turkish Arts of Calligraphy and Illumination and Turkish Republic subsequently. Exhibition ended with section of Republic of Turkey's achievements as it was by the year 1937. Sections for different periods were organized by separate experts and each section consisted of a combination of artefacts within showcases, photographs, drawings, maps and reconstructions hung on walls, and open exhibits of large artefacts, replicas, and models.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/15967
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.