Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDökmeci, Vediatr_TR
dc.contributor.authorBiçer, Dilektr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-14T14:08:07Z-
dc.date.available2015-05-14T14:08:07Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1580-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractÖzellikle son on yıl içinde uluslararası pazarda çok ciddi bir gelişme gösteren lojistik sektörü ile ilgili yansımalar Türkiye ekonomisinde de görülmüş ve her geçen gün lojistik hizmetler daha fazla anılır bir hale gelmiştir. Türkiye, gerek dünya coğrafyası üzerindeki konumu, gerek genç ve dinamik nüfusu ve gerekse lojistik sektörüne verilen önem ve yapılan yeni yatırımlar sayesinde lojistik hizmetlerde Dünya’da önemli bir merkez konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, lojistik kavramının öneminin son yıllarda ülkemizde artmasıyla, lojistik faaliyetler de ivme kazanmıştır. Bu çalışma, lojistik kavramını tanımlamak, sektörün önemini vurgulamak, ülkemizde ve özellikle İstanbul’da lojistik faaliyetleri araştırmak, farklı lokasyonlarda yer alan arsalar üzerinde geliştirilecek lojistik tesislerin fizibilite analizini karşılaştırmak amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında, lojistik tesisi için fizibilite çalışması yapılmıştır. İstanbul’da ikisi Avrupa yakasında ve bir tanesi de Anadolu yakasında olmak üzere üç farklı depolama arsası seçilmiştir, fizibilite hesapları yapılarak karşılaştırmaya yer verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractA serious development progress has seen in logistic sector in the international market during the last ten years. The reflections of the development in logistics also observed in the Turkish economy and the logistic services started to be mentioned more often. Turkey has the potential to become an important center of the logistic services in the world due to its location, young and dinamic population, the importance given to logistic services and new investments in the sector. The importance of the logistic concept has increased in the recent years as a result of acceleration in the logistic activities. This study is prepeared in order to describe the logistic concept, to highlight the importance of the sector, to inquire the logistic activities in Turkey especially in İstanbul and to compare the feasibility analysis of the logistic facilities which will developed in different locations. Çalışma kapsamında, lojistik tesisi için fizibilite çalışması yapılmıştır. İstanbul’da ikisi Avrupa yakasında ve bir tanesi de Anadolu yakasında olmak üzere üç farklı depolama arsası seçilmiştir, fizibilite hesapları yapılarak karşılaştırmaya yer verilmiştir. Inline with the study, feasibility study for logistics facility is prepeared. Three different lands in Istanbul with warehouse zoning, one in Anatolian Side and two in European side are selected, feasibility studies are prepeared and a comparison is made.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectLojistiktr_TR
dc.subjectFizibilitetr_TR
dc.subjectDepolamatr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectFeasibiliyen_US
dc.subjectWarehousingen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.titleTürkiye’de Ve İstanbul’da Lojistik Faaliyetler: İstanbul’da Lojistik Tesis Geliştirme Projesi Fizibilite Örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe Logistic Activities In Turkey And In Istanbul: A Feasibility Study For A Logistic Facilty Development Projecten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGayrimenkul Geliştirmetr_TR
dc.contributor.departmentReal Estate Developmenten_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7504.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.