Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1574
Title: Türkiye’de Yaşlı Konutlarının Yapılabilirliğine Yönelik Fizibilite Çalışması
Other Titles: Feasibility Analyses For Elderly Housing In Turkey
Authors: Özüekren, Şule
Şener, Banu
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Yaşlı
Yaşlı ve Konut
Yaşlı Konutları
Fizibilite
Gayrimenkul Geliştirme Süreci
Elderly
Elderly and Housing
Housing Elderly
Feasibility Analyses
Real Estate Development Process
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Nüfusun hızlı yaşlanması ile birlikte bir çok problem ortaya çıkmaktadır. Bu problemler arasında yer alan konut sorunu için ülkemizde sadece huzurevleri ve bakımevleri gibi hizmetler ile çözüm getirilmeye çalışılmaktadır. Gelişmiş olan ülkeler yaşlanma ile ilgili problemlerden en önemlisi olan konut sorununa farklı yaklaşımlar ve çözümler getirmekte Türkiye ise bu konuda yetersiz kalmaktadır. Bu tez çalışmasında, yaşlılar için konut konusu irdelenmekte, yurtdışında ve ülkemizde getirilen çözümler incelenerek daha önce yapılmamış olan bir konut projesi modelinin fizibilite çalışması, maliyet - karlılık analizleri ile değerlendirilmektedir. Tez çalışmasına, bu konunun seçilme nedeni, amaç ve kapsamı açıklanarak başlanmaktadır. Daha sonra yaşlılık ile ilgili temel tanım ve kavramlar, yaşlıların yaşadığı sorunlar açıklanmaktadır. Dünya genelindeki yaşlanma sorununa değinilerek, bu soruna karşılık yaşlılıkla ilgili problemlere yurtdışından seçilen örnek ülkelerin çözümleri değerlendirilmektedir. Türkiye’de bulunan yaşlıların durumu ve yaşlılara sağlanan imkanlar incelenmekte ve kamu, vakıf ve özel sektör tarafından işletilen yaşlılara yönelik huzurevleri ve bakımevleri örnekleri değerlendirilmektedir. Tez çalışmasının asıl amacı olan yaşlılar için yapılacak örnek projenin gayrimenkul geliştirme süreci daha sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. En son bölümde yaşlılar için konut geliştirme süreci maliyetler ve karlılık analizleri yapılmaktadır. Tez çalışmasında yapılan çalışmalar ile ilgili genel değerlendirme yapılarak tez çalışması sonlandırılmıştır. Tez kapsamında Türkiye’de yaşlılara yönelik konut açığı ortaya konmuş, bu sorun dahilinde gelişimiş ülkelerdeki sistemler ve çözümler incelenmiş ve Türkiye’de uygulanabilecek konut projeleri içinde yaşlılara özel konut yapılması gerekliliği savunularak, böyle bir projenin finansal açıdan karlılığı araştırılmıştır.
As the population is growing old, different problems exist and housing is one of these problems. In Turkey, it is trying to be solved only with the age-hostels and nursing homes. However, developing countries have various alternatives for the solution of accomotion or housing problem which is the most important one among the problems existing with old-age. In contrast to developing countries, Turkey is inefficient creating housing alternatives for elderly. In this theses, housing for elderly is examined by comparing alternatives, in Turkey and in developing countries, performing feasibility analysis for the project not one before with cost-profit calculation. Thesis report start with clarification of reasons of the selecting this topic, objectives and comprehension of the general thesis subjects. Secondly, the basic definitions and concept related to elderly are defined. The global problems not elderly facing with one examined by comparing alternatives in different countries. After this general definitions and comprehensions, living standards of elderly in Turkey housing facilities supplied by foundations public and private sectors are spesifically analyzed. Steps of the real estate development process are determined and explained. Furthermore, steps of this development process, cost and profit analyses of housing project for elderly are performed. Performed results carefully examined many times. The thesis is evaluated in general perspective and a conclusion is drawn at the end. Finally, with these thesis, lack of housing for elder people in Turkey examined and determined specificially. Under this problem, the solution examples of foreign countries and their total systems examined and compared with those systems of Turkey. With the help of this comprehensions the requirement of developing this system is defended and financial feasibility of this real estate development project is researched.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/1574
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2729.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.