Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDökmeci, Vediatr_TR
dc.contributor.authorArslan, Emrahtr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-14T14:08:03Z-
dc.date.available2015-05-14T14:08:03Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1566-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, gayrimenkul yatırımlarından olan, alışveriş merkezlerinin alan büyüklüğünün, yani potansiyelinin belirlenmesinde hangi kriterlerin önem kazandığı açıklanmış ve İstanbul örneği üzerinde detaylandırılmıştır. Potansiyelin belirlenmesinde Huff Modeli kullanılmıştır. Modelde satın alma gücü, alışveriş merkezi kiralanabilir alanı ve merkezler arası uzaklıklar veri olarak kullanılmıştır. Çalışmada, alışveriş merkezlerinin Avrupa, Türkiye ve İstanbul’daki mevcut durumları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, alışveriş merkezinin tanımı, sınıflandırılması ve yer seçimi konuları üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda, İstanbul ilçelerinin alışveriş merkezi potansiyellerine ulaşılmıştır. Hangi ilçenin kaç m² büyüklüğünde alışveriş merkezine ihtiyaç duyduğu ve hangi ilçede alışveriş merkezi fazlalığı olduğu belirtilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the important criteria were explained in determining the area size, that is to say the potential, of the shopping centers which are among the immovable property investments and the details were provided on the example of Istanbul. Huff Model was used in determining the potential. The purchasing power, shopping center rentable area and the distance between the centers were used as data. In the study, the information is also provided about the situations of the shopping centers not only in Europe but also in Turkey and in Istanbul. In addition to this, the description, classification and the place selection of the shopping centers were mentioned. As a consequence of this study, the shopping center potentials of the districts of Istanbul were reached. The m² size of the shopping center needed for the district and the districts which there are abundant shopping centers were stated as well.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAlışveriş Merkezitr_TR
dc.subjectHuff Modelitr_TR
dc.subjectPerakendetr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectShopping Mallen_US
dc.subjectHuff Modelen_US
dc.subjectRetailen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.titleİstanbul İlçelerinin Alışveriş Merkezleri Açısından Potansiyellerinin Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDescription Of The Potential In Istanbul District With Respect To Shopping Mallsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGayrimenkul Geliştirmetr_TR
dc.contributor.departmentReal Estate Developmenten_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4642.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.