Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1565
Title: İstanbul Metropolitan Alanında Kentsel Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılımının Analizi
Other Titles: Analysis Of Urban Land Values Spatial Distributions In Istanbul Metropolitan Areas
Authors: Dökmeci, Vedia
Mutlu, Hasan
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Arazi Değerleri
İstanbul
Lokasyon Değeri
Arazi Değer Modeli
Land price
land value models
İstanbul
location value
urban economy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki mahallelerin ortalama arazi değerlerinin hangi kentsel ve ekonomik faktörler sonucu oluştuğu araştırılmıştır. Bu konuda yapılan akademik araştırmalar incelenmiş, bu araştırmalar doğrultusunda önemli etkenler belirlenmiştir. Araştırmada özellikle merkezi alanların, ulaşım ağı ve raylı sistemlerin, yapılaşmış çevrenin, ticaret, hizmet ve sanayi alanlarının çevrelerindeki araziler üzerindeki ekonomik etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan çoklu regresyon modelinin sonuçları yorumlanmıştır. Kentsel arazi değer modellerinin İstanbul gibi karmaşık mekansal yapıya sahip kentler için önemi belirtilmiştir.
This paper investigates the factors which effected tax based land prices in İstanbul. Regression analysis is used for investigation. According to the results of the analysis, the most important factors are: building coverage ratio, distance to the station, floor area ratio, distance to the sea shore, distance to the CBD, net population density, distance to the sub-centre, distance to the industry and distance to the hospitals. The result of the study can be useful for the real estate investors, urban planners, tax assessors and policy makers. Using land valuation model in complex cities like İstanbul is very importance to make decision about future of city.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1565
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4498.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.