Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15019
Title: Fonksiyonel Kademelendirilmiş Dairesel Plakaların Düşük Hızlı Darbe Analizi
Authors: Güneş, Recep
Apalak, M. Kemal
Aydın, Murat
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada, Alüminyum plakalanın düşük hızlı çarpma yükleri altındaki dinamik davranışlarının deneysel ve nümerik olarak incelemesi yaplımıştır. Sayısal analizler için LSDYNA sonlu elemanlar yazılımındaki MAT24 lineer plastisite malzeme modeli kullanıldı. Bunun için Etial-5 Alüminyum plakadan üretilen çekme numuneleriyle yapllan çekme testiyle elde edilen gerilme-Fkil değişim egrisi veri olarak kullanıldı. Daha sonra üç farklı çarpma hızıyla yapılan düşük hızlı darbe deneylerinden elde edilen sonuçlar ile sayısal analiz sonuçları mukayese edildi.
In this study, dynamic behaviors of Aluminum plates were investigated under low velocity impact loads numerically and experimentally. A MAT24 linear plasticity material model was used for the numerical analysis in LS-DYNA FEA. The stress-strain curve which obtained tensile test using Etial-5 Aluminum tensile bar was used as a data for the numerical analysis. After, low velocity impact tests were carried out with three different speed of striker, and then experimental and numerical results were compared.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15019
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
068_gunes.pdf346.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.