Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15000
Title: Çelik Çerçevelerin LRFD-AISC Şartnamesine Göre Parçacık Küme Optimizasyonu Yönetim Kullanılarak Optimum Boyutlandırılması
Authors: Doğan, E.
Saka, M. P.
Keywords: Optimum tasarım
Minimum ağırlık
Çelik çerçeve
Sürü hareketi
Parçacık küme optimizasyonu
Unbraced steel frames
Optimum structural design
Load and resistance factor design
Combinatorial optimization
Stochastic search techniques
Particle swarm
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada çelik çerçeveler için parçacık küme optimizasyon yöntemini temel alan bir optimum tasarım algoritması sunulmaktadır. Parçacık küme optimizasyon yöntemi hayvanlarda rastlanan böcek kümelenmesi, kuş sürüleri ve balıkların toplu hareketleri gibi sosyal davranışlarının taklit edildiği bir sayısal optimizasyon tekniğidir. Sürü içindeki her bir birey optimum tasarım problemine aday bir çözüm ifade eder. İki boyutlu çelik çerçevelerin optimum tasarımının gereği olarak; yapı elemanlarının W profiline uygun olması, LRFDAISC tasarım şartnamelerindeki sınırlayıcıları sağlaması ve çerçevenin minimum ağırlığa sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla burkulmayı da hesaba katan dayanım sınırlayıcıları göz önünde bulundurulmuş ve algoritmanın kolon ve kirişler için Amerikan Şartnamesindeki 272 kesit içerisinden seçim yapması sağlanmıştır. Her bir grup içindeki elemanlara aynı kesitin tayin edilebilmesi için eleman gruplandırılması yapılmıştır. Şartnamedeki sınırlayıcıları dikkate alarak minimum çerçeve ağırlığını hesaplayan bu algoritmanın etkinliği örnek problemlerle gösterilmiştir.
in this stüdy the optimum design problem of unbraced Steel framcs is formulated according to LRFD-AISC (Load and Resistance Factor Design, American Institute of Steel Construction » Design constraints incilide tlıe displacement limitations, inter-storey drift restrictions of multistorey frames, strcngth requiremcnts for beams and beam-columns. Furthermore, additional constraints are considered to satisfy practical requirements. These include three types of inequalities. The fırst type ensures that the flange width of the beam section at each beamcolumn connection of each storey is leşs than or equal to the flange width of column section. The second and third type of constraints are required to be incilided to make sure that the depth and the mass per meter of column section at each storey at each beam-column connection are leşs than or equal to width and mass ofthe column section at the Iower storey. The design problem tumş out to be discrete nonlinear programming problem. Particle swam optimization technique is employed to determine the optimum solution. The design algorithm developed selects optimum W sections for beams and columns of unbraced frame such that above constraints described are satisfied and the frame has the minimum weight. İt is notİced that particle swarm optimizer requires relatively leşs number of structural analysİs steps in obtaining the optimum solution compare to the other stochastic scarch techniques.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15000
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
050_dogan.pdf524.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.