Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14960
Title: İmplantlar Ve Pasternak Zemini
Authors: Aköz, A. Yalçın
Ergun, Hale
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada implantın çene kemiği içindeki davranışını belirlemek üzere Pasternak zemin modeli kabul edilmiş ve formulasyon için sistemin VI toplam potansiyel enerjisi yazılıp bu ifadenin değişimi (varyasyonu) alınarak gerekli alan denklemleri ve sınır koşulları elde edilmiştir. Seçilen modelin doğruluğu, fotoelastik deneylerle test edilmiştir. Anahtar kelimeler: İmplantlar, Pasternak zemini, değişim (varyasyon) yöntemi, fotoelastik yöntem, integral denklem, Galarkin yöntemi
İn this stüdy, Pastemak foundation model is üşed to analyse the behaviour of dental implants in bone and the variation ofthe total potential energy ofthe system is written to formulate tlıe problem which yielded the required fıeld equations with the boundary conditions. The assumed model is validated with photoelastic experiments.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14960
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014_akoz.pdf376.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.