Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14767
Title: iki Boyutlu Kompleks Kafes (Latis) İçinde Temel Solitonlar
Authors: Bağcı, Mahmut
Bakırtaş, İlkay
Antar, Nalan
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, kompleks kafes yapıların (latlslerin) varlığında, lineer olmayan Schrödinger denkleminin çözümleri olan lokalize dalgaların (solitonların) birinci lineer olmayan bant yapıları ve lineer olmayan kararlılıkları (stabiliteleri) incelenmiştir. Çalışmada, periyodik (kristal) potansiyel, düzensizlik içeren potansiyel ve periyodik olmayan (yarı kristal) potansiyel içindeki solitonlar ayrı ayrı incelenmiştir. Özel olarak, Penrose-7 kafes yapısı içindeki temel solitonların birinci lineer olmayan bant yapıları ve lineer olmayan kararlılıkları incelenmiştir. Solitonların bant yapıları analitik yöntemler ve sayısal yaklaşımlarla ayrı ayrı incelenmiştir. Solitonların lineer olmayan kararlılıkları incelenirken çeşitli sayısal algoritmalar kullanılmış ve bulunan sonuçların Weinstein-Rose (WR) kararlılık kriterleri ile uyum içinde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, potansiyel derinliği arttırılarak, kararlı olmayan soliton çözümlerinin kararlı hale getirilebileceği gösterilmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14767
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016_bagci.pdf435.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.