Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14758
Title: Düzensiz Kafes (Latis) İçinde Temel, Dipol ve Vorteks Solitonlar
Authors: Bağcı, Mahmut
Bakırtaş, İlkay
Antar, Nalan
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, düzensiz kafes yapıları (latis) içindeki lokalize dalgaların (temel, dipol ve vorteks solitonların) birinci doğrusal olmayan (nonlinear) bant yapıları ve kararlılıkları (stabiliteleri) incelenmiştir. Çalışmada, sınır düzensizliği (edge dislocation) ve boşluk düzensizliği (vacancy defect) içeren potansiyel içindeki solitonların varlığı incelenmiştir. Solitonların doğrusal olmayan kararlılığı sayısal yöntemlerle incelenmiş ve elde edilen sonuçların Vakhitov – Kolokolov (VK) kararlılık kriterlerine uygunluğu gösterilmiştir.
Fundamental, dipole and vortex solitons are obtained for the two-dimensional nonlinear Schrödinger (NLS) equation with defect lattices. The first nonlinear semi infinite band-gap structures for defect lattices are investigated. Then the nonlinear stability of these solitons are investigated by using direct simulations of the NLS equation. It is shown that the nonlinear stability results of fundamental solitons are in good agreement with Vakhitov-Kolokolov (VK) stability criterions.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14758
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009_antar.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.