Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14745
Title: Hasar-Plastisite Çifti Modeli İle Çevrimsel Elastik Olmayan Davranışların İncelenmesi
Authors: Tezer, Bahar Ayhan
Ibrahimbegovic, Adnan
Engin, Hasan
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, iki temel inelastik davranış plastisite ve hasar mekanizmalarının çift olarak çalıştığı bir fenomenolojik bünye modeli pekleşme davranışları dikkate alarak iki boyutlu yapı elemanı için oluşturulmuştur. Çeşitli tekrarlı yüklemeler altında bu yapı elemanın çevrimsel davranışları incelenmiş, gerilme şekil değiştirme diyagramları ile gösterilmiştir. Sayısal çözüm yöntemi olarak hibrid sonlu eleman modeli kullarak literatürde yer alan araştırmalarla doğrulanmıştır.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14745
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
066_tezer.pdf534.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.