Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14640
Title: Alüminyum Plakaların Balistik Performansının Araştırılması
Authors: Hacınlıyan, İrma
Babaoğlu, Ceni
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, periyodik sınır koşulları ile modifiye edilmiş Davey-Stewartson II sistemi için homoklinik yapı tam çözümleri bulunarak analiz edildi. Bu sistem, kuple stresleri ile elastik bir malzemeden oluşan bir kütle ortam içinde iki uzay ve bir zaman boyutlu dalga hareketini tanımlar ve bazı dönüşümler altında Davey-Stewartson sistemine indirgendiği için genelleştirilmiş Davey-Stewartson sistemi olarak adlandırılır. Burada, soliton tipi çözümler aracılığıyla sabit bir nokta civarında homoklinik yörüngelerin özelliklerinin analitik olarak açıklanması sağlandı. Bu çözümler, Hirota’nın yöntemi olarak da adlandırılan çift doğrusal yöntem kullanılarak elde edildi. Ayrıca, bu çözümlerin iki tanesinin bir çift simetrik homoklinik yörünge oluşturduğu ve bütün bu simetrik homoklinik yörünge çiftlerinin homoklinik tüpler inşa ettiği gösterildi.
In this study, the homoclinic structure for the modified system of the Davey-Stewartson II with periodic boundary conditions is analyzed by finding exact solutions. This system describes two spatial and one time dimensional wave motion in a bulk medium composed of an elastic material with couple stresses and is called the generalized Davey-Stewartson system since it is reduced to the Davey-Stewartson system under some transformations. Here, an analytic description of the characteristics of homoclinic orbits is provided near the fixed point via soliton type solutions. These solutions are derived by the bilinear method which is also called Hirota's method. Moreover, it is shown that two of these solutions form a pair of symmetric homoclinic orbits and all these symmetric homoclinic orbit pairs construct the homoclinic tubes.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14640
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
060_hacinliyan.pdf921.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.