Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14578
Title: Winkler Zemine Oturan Elastik İki Tabaka İçin Sürekli Temas Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çözümü
Authors: Yaylacı, Murat
Birinci, Ahmet
Öner, Erdal
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve Winkler zemine oturan birbirine yapışık elastik iki tabakanın sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Çözümde tabakaların kütle kuvvetleri ihmal edilmiştir. Problem düzlem hal için incelendiğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır. Problemin sonlu eleman modeli ANSYS paket programı kullanılarak oluşturulmuş ve iki boyutlu analizi yapılmıştır. En büyük normal gerilmeler simetri ekseni üzerinde meydana geldiğinden, bu eksende oluşan sx ve sy gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir. Son olarak bulunan sonuçlar literatürdeki analitik sonuçlarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır.
In this paper, a continuous contact problem for two bonded elastic layers resting on a Winkler foundation and loaded by uniformly distributed load is solved using finite element method. Body forces of elastic layers are neglected in the problem. Thickness in z-direction is taken to be unit. The finite element model of the problem is constituted using ANSYS software and the two dimensional analysis of the problem is carried out. By reason of the fact that maximum value of the normal stress is on the symmetry axis, sx and sy stresses on the symmetry axis are determined for various dimensionless quantities. Finally, the results obtained from finite element method are verified by comparison with the analytical results.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14578
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119_yaylaci.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.