Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuncay, R. Nejattr_TR
dc.contributor.authorÇolak, İlknurtr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-12T12:48:23Z-
dc.date.available2015-05-12T12:48:23Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1412-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractÇok yüksek akım kapasiteli özel kurşun asit aküler, yüksek akım (8kA) ve nisbeten düşük (10V) gerilim sağlayabilen akü şarj cihazlarına ihtiyaç duymaktadır. Akü şarj cihazlarınının küçük hacimlere yerleştirilme zorunluluğu, dc/dc çeviricilerin hacminin küçültülüp, veriminin arttırılmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca bu tip kurşun asit akülerin şarjında dinamik cevabı yüksek olan, düşük akım ve gerilim dalgalılığına sahip, yüksek güçlü çeviriciler kullanmak gerekir. Bu ihtiyaçları karşılamak için Faz Kaydırmalı-Sıfır Gerilim Geçişli PWM tekniği kullanılmıştır. Tezin konusu olan çalışma, seri bağlı 4 adet kurşun asit akü hücresinin şarjında akım kaynağı olarak çalışan 8kA, 10V’luk modüler dc/dc çeviricinin tasarımını ve gerçeklenmesini anlatmaktadır. Dc/dc çevirici, 2kA, 10V’luk paralel bağlı sekiz modülden oluşmaktadır. Aynı zamanda, çıkış dalgalılığını düşürmek için, tek fazlı sekiz evirici modülü arasında 45º faz farkı oluşturulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractSome special lead acid batteries require high current (8kA) and relatively low voltage (10V) battery chargers because of their high current capacities. Installing the battery chargers in small place forced developers to reduce the volume and increase the efficiency of the power converters. Moreover, the high power lead acid batteries require very low current and voltage ripples and a very high level of performance from the power converters, particularly in terms of dynamic response. To meet these requirements Phase Shifted Zero Voltage Switching PWM technique is used. This study describes the development and realizing of an 8kA, 10V modular power converter intended as a high current source for series connected 4 lead acid battery cells. The converter is made with a modular concept with eight current sources, 2kA, 10V in parallel. To reduce the output ripple, 45º phase shift is used between the 8 single phase inverter modules.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectModüler DC/DC Çeviricitr_TR
dc.subjectAkü Şarjıtr_TR
dc.subjectFaz Kaydırmatr_TR
dc.subjectZVStr_TR
dc.subjectModular DC/DC Converteren_US
dc.subjectBattery Chargeren_US
dc.subjectPhase Shiftingen_US
dc.subjectZVSen_US
dc.titleYüksek Akım, Düşük Gerilimli Düşürücü Tip Modüler Tam Köprü Çeviricitr_TR
dc.title.alternativeHigh Current, Low Voltage, Step-down, Modular Full-bridge Converteren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentElektrik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectrical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3749.pdf4.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.