Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1411
Title: Elektrik Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı Ve İyileştirilmesinin İncelenmesi
Other Titles: Electric Power System Voltage Stability And Enhancement Analysis
Authors: Bağrıyanık, Mustafa
Eğridereli, Burak
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Gerilim Kararlılığı
Sürekli Yük Akışı
L-indisi
İndirgenmiş jakobien matris özdeğerleri
Voltage Stability
Continuation Power Flow
L-index
Reduced jacobian matrice eigenvalues
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak, gerilim kararlılığı konusu, gerilim kararsızlığının oluşum mekanizması, analiz yöntemleri, sürekli yük akışı ve tanımlanan indislerin performanslarının incelenmesiyle ele alınmıştır. İndislerin performanslarının incelenmesinde kullanılan iki test sistemi için yapılan yük artımı ile indislerin değişimleri incelenip, birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Sonra, gerilim kararsızlığının iyileştirilmesinde kullanılacak olan reaktif güç kompanzasyon cihazlarının en uygun baralara yerleşimi için, sistemlere ait indirgenmiş jakobien matrislerinin tersinin köşegen elemanları incelenmiş ve reaktif kompanzasyon cihazlarının yerleşimi için en uygun baralar belirlenmiştir. Bu cihazlar baralara yerleştirildikten sonra, gerilim kararsızlığındaki ve gerilim profilindeki gelişmeler incelenmiştir. Sürekli yük akışı yöntemi, sistemlerdeki yük baralarının hangi noktada kararsızlık bölgesine geçtiğinin tespitinde kullanılmıştır. İndislerin, gerçekleştirilen yük artımında hangi yüklenme koşullarına kadar sağlıklı sonuçlar verebildiği incelenmiştir. Sistemlere ilişkin gerilim kararlılığı sınırlarının belirlenmesindeki hesap basitliği ve uygulanmasındaki kolaylık diğer yöntemlerden ayrıldığı noktadır. Belirlenen bu kritik baralara ait P-V eğrileri, sürekli yük akışı yöntemiyle elde edilip, baraların gerilim kararsızlığına girdikleri noktalar tespit edilmiştir. Tezde, sistemlerdeki üreteçlerin PV reaktif güç limitleri ihmal edildiğinden, bu limitlerin dahil edilmesi durumundaki indislerin değişimi incelenmiş ve baraların gerilim kararsızlığına çok daha çabuk sürüklendiği, indisler bazında gözlemlenmiştir.
In this study, first of all, voltage instability mechanism, analysis methods, continuation power flow, modal analysis and voltage stability indices are studied. Analysis methods are compared with each other. Load increase is made for the two test systems to compare the reactions of the voltage stability indices. Then, reactive compensation devices that are used to enhance the voltage stability of the load buses, are placed to the most critical load buses of the systems. The diagonal elements of the matrice are used to determine the most suitable buses to locate the devices. The effect of the devices on both voltage stability and voltage magnitude profile of the buses is determined. Continuation power flow is used for determining the points where the critical load busses enter the instability zone. The performance of the indices are compared according to the reactions for the increase of the load. Simplicity of the calculation and application are the most important properties of the continuation power flow. The P-V curves for the most critical buses of the systems are drawn by the help of continuation power flow. By the help of these curves, the points where the buses pass voltage instability zone are mentioned. In the thesis, PV reactive power limits of the generators are ignored. The reactions of the indices when the limits of the generators are included are studied. Then the results are compared and found that when limits are included, buses pass to voltage instability zone very earlier.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1411
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3744.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.