Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13936
Title: Betonarme Binalarda Deprem Perdelerinin Ön Boyutlandırılması Ve Düzenlenmesi
Other Titles: The Pre-dimensioning And The Arrangement Of Earthquake Shear Walls In The Reinforced Concrete Structures
Authors: Öztürk, Turgut
Baykul, Selim
10039305
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Keywords: Betonarme Perdeler
Concrete Shear Walls
Issue Date: 19-Jun-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Perdelerin deprem etkisi altında betonarme binalarda kullanılan etkili bir taşıyıcı sistem elemanı olduğu konusu üzerinde durulmuş ve perde elemanının önemini kavratmak ve perde boylarının ön tespitinde bir kaynak sağlamak açısından 24 kata (72m) kadar olan binalardaki çeşitli kat adetleri için bina alanı, zemin grubu, deprem bölgesi,  perde genişliği ve malzeme dayanımları sabit alınarak uygun perde boyları belirlenmiştir.
It is mentioned that shear walls are effectual on the structural elements in the buildings under the earthquake loads. Moreover, the suitable structural walls in buildings which have the total height approximately 72 meters (24storey) lengths are determined by taking number of stories, structure area, soil class, seismic zone, shear wall width and material strength into the consideration to make required comprehension about the importance of shear walls and to supply a source while making dimensioning.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/13936
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10039305.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.