Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13886
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAtahan, Hakan Nuritr_TR
dc.contributor.authorTürkmenoğlu, Hasan Nuritr_TR
dc.date2015tr_TR
dc.date.accessioned2017-03-10T08:40:30Z-
dc.date.available2017-03-10T08:40:30Z-
dc.date.issued2015-01-29tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/13886-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015en_US
dc.description.abstractPlastik rötre, taze betonun yerine yerleştirilmesinden sonraki birkaç saat içerisinde beton sertleşmeden önce meydana gelen ve beton yüzeyinde yer alan rötre türüdür. Betonun kompleks yapısından dolayı plastik rötreyi etkileyen bir çok mekanizma vardır. Yapılan çalışmada; aynı türden farklı geometriye sahip iki polipropilen lifin plastik rötre çatlağını önleme performansı, farklı agrega granülometrilerinin plastik rötre çatlağına etkisi ve agrega granülometrisinin liflerin performansına etkisi araştırılmıştır. ASTM C 1579 ve ICC-ES AC217 standartları yöntemin ana hattını oluşturmuştur.tr_TR
dc.description.abstractPlastic shrinkage occurs within a few hours after fresh concrete formed and it takes part on the surface of the concrete. Because of concrete's complex structure, there are many mechanisms which effect the plastic shrinkage. In research, plastic shrinkage cracking prevention performance of two polypropylene fibers which have different geometries, effect of different aggregate granulometry on plastic shrinkage cracking and effect of aggregate granulometry on fibers' performance were researched. ASTM C 1579 and ICC-ES AC217 standarts constituted the baseline of process.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPlastik Rötretr_TR
dc.subjectPlastic Shrinkageen_US
dc.titleBeton Bileşenlerinin Plastik Rötre Oluşumu Üzerine Etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects Of Concrete Compenents On Plastic Shrinkage Crackingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10063713tr_TR
dc.contributor.departmentİnşaat Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentCivil Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10063713.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.