Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13886
Title: Beton Bileşenlerinin Plastik Rötre Oluşumu Üzerine Etkileri
Other Titles: Effects Of Concrete Compenents On Plastic Shrinkage Cracking
Authors: Atahan, Hakan Nuri
Türkmenoğlu, Hasan Nuri
10063713
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Keywords: Plastik Rötre
Plastic Shrinkage
Issue Date: 29-Jan-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Plastik rötre, taze betonun yerine yerleştirilmesinden sonraki birkaç saat içerisinde beton sertleşmeden önce meydana gelen ve beton yüzeyinde yer alan rötre türüdür. Betonun kompleks yapısından dolayı plastik rötreyi etkileyen bir çok mekanizma vardır. Yapılan çalışmada; aynı türden farklı geometriye sahip iki polipropilen lifin plastik rötre çatlağını önleme performansı, farklı agrega granülometrilerinin plastik rötre çatlağına etkisi ve agrega granülometrisinin liflerin performansına etkisi araştırılmıştır. ASTM C 1579 ve ICC-ES AC217 standartları yöntemin ana hattını oluşturmuştur.
Plastic shrinkage occurs within a few hours after fresh concrete formed and it takes part on the surface of the concrete. Because of concrete's complex structure, there are many mechanisms which effect the plastic shrinkage. In research, plastic shrinkage cracking prevention performance of two polypropylene fibers which have different geometries, effect of different aggregate granulometry on plastic shrinkage cracking and effect of aggregate granulometry on fibers' performance were researched. ASTM C 1579 and ICC-ES AC217 standarts constituted the baseline of process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/13886
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10063713.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.