Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1363
Title: Magnetik Malzemelerde Kayıpların Ölçülmesi Ve Modellenmesi
Other Titles: Measuring And Modeling Magnetic Core Losses
Authors: Yıldırım, Deniz
Küçük, Fuat
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Gerilimi ve frekansı ayarlanabilir güç kaynağı
magnetik kayıplar
lineer regresyon
kayıp modelleme
Variable voltage and frequency power supply
magnetic core losses
linear regression
core loss modeling
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ilk olarak gerilimi ve frekansı ayarlanabilir bir güç kaynağı tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Seçilen bazı magnetik malzemeler, güç kaynağından elde edilen değişik frekans ve genlikteki sinüzoidal gerilimlerle beslenmiştir. Her çalışma noktası için magnetik malzemelerin elektriksel büyüklükleri (besleme gerilimi ve akımı) bir analog – dijital dönüştürücü ile örneklenip bilgisayara aktarılmıştır. Sayısal değerleri bilinen elektriksel büyüklüklerden yola çıkılarak, magnetik malzemenin ölçüm yapılan her çalışma noktası için kayıp değerleri bulunmuştur. Kayıp değerlerinin bir kısmı, magnetik malzemelerin kayıp modellerinin oluşturulmasında, geri kalanı ise modellerin testinde kullanılmıştır Modellerin kurulmasında üç boyutlu yüzey uydurma tekniği uygulanmıştır. Bulunan matematiksel modellerden en uygun olanlarının, logaritmik ifade içeren denklemler olduğu görülmüştür. Test için ayrılan kayıp değerleri ile kurulan modellerin verdiği sonuçlar karşılaştırılmıştır.
In this study, a variable-frequency variable-amplitude power supply has first been designed and constucted. Sinusoidal voltages at different frequencies have been applied to different samples of magnetic cores. The voltage and current values are sampled using an A/D converter for different operating points and recorded to a computer. The power losses at each operating point is then determined from these sampled electrical quantities. Some of these loss values are used for mathematical modelling using three-dimensional surface fitting algorithm while other ones are reserved for testing the developed model. It has been observed that the logarithmic functions produced the best surface fitting results. The results of experimental loss values and those of obtained from the developed model are in good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/1363
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1504.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.