Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAygölü, Hasan Ümittr_TR
dc.contributor.authorTaştan, Mustafa Cihantr_TR
dc.date2015tr_TR
dc.date.accessioned2017-02-27T11:08:50Z-
dc.date.available2017-02-27T11:08:50Z-
dc.date.issued2015-06-22tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/13265-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015en_US
dc.description.abstractBu tezde uzay kaydırmalı anahtarlama modülasyonunun çok atlamalı ağlardaki başarımı bit hata olasılığı ve servis kesilme olasılığı bakımından incelenmiştir. İşbirlikli haberleşmenin kullanıldığı sistem için kuramsal ve benzetimsel sonuçlar paylaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, space shift keying modulation with cooperative communication is analyzed for multi-hop networks. The Bit Error Rates (BER) and Outage probability of the system is expressed with theoretical results and simulations.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectUzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonutr_TR
dc.subjectİşbirlikli Haberleşmetr_TR
dc.subjectBit Hata Olasılığıtr_TR
dc.subjectServis Kesilme Olasılığıtr_TR
dc.subjectÇok Atlamalı Ağlartr_TR
dc.subjectSpace Shift Keying Modulationen_US
dc.subjectCooperative Communicationen_US
dc.subjectBit Error Rateen_US
dc.subjectOutage Probabilityen_US
dc.subjectMulti Hop Networksen_US
dc.titleUzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çok Atlamalı Ağlartr_TR
dc.title.alternativeMulti-hop Cooperative Communication For Space Shift Keying Modulationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10077239tr_TR
dc.contributor.departmentElektronik ve Haberleşme Mühendisligitr_TR
dc.contributor.departmentElectronic and Communication Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10077239.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.