Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1311
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYıldırım, Deniztr_TR
dc.contributor.authorUğur, Abdulkerimtr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-03-08tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-12T12:47:15Z-
dc.date.available2015-05-12T12:47:15Z-
dc.date.issued2012-03-15tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1311-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yüksek güçte yardımcı resonans kutup komutasyonu ile çalışan bir dual aktif köprü çevirici için alt seviye bir kontrol donanımı tasarlanmıştır. Çalışmada dual aktif köprü ve yardımcı resonans kutup komutasyon topolojisi ayrı ayrı incelenmiş, ve kontrol metodları değerlendirilmiştir. Donanım CPLD tabanlı olarak geliştirilmiş, ve literatür taramasından elde edilen bilgilere bağlı olarak iki topolojinin birleştirilerek düzgün bir şekilde çalışabilmesine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Donanımın yazılımı VHDL dili ile yapılmış, ve durum-makineleri kullanılarak modellenmiştir. Bu donanıma ek olarak sistemin daha güvenilir olması amacıyla, çeviricinin anahtarları üzerinde sıfır gerilimi tesbit edebilecek bir sıfır-gerilim tesbit devresi konsepti geliştirilmiş ve tasarlanarak test edilmiştir. Tasarlanan donanımların, halihazırda kıyıdan uzakta rüzgar enerjisi santrallerinin yüksek gerilim doğru akım ile enerji transferine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmekte olan yüksek güçte bir çeviricide kullanılması düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study a low level control hardware has been designed and tested for an auxiliary resonant commutated pole dual active bridge converter. At the beginning of the study, multi-megawatt converters and the dual active bridge converter with its existing control methods are examined, and the analysis of the auxiliary resonant commutated pole converters is made. Later, the control hardware (stack control unit) which will be used to combine the two topologies, has been applied with CPLDs because of its ruggedness and flexibility for different approaches. The control mechanism which is applied in VHDL language is presented and the state machine applied in the device to generate and control the switching signals according to the input commands of a main controller are described in detail. Also, as a part of this thesis, zero voltage detection circuits are examined and a proper solution compatible with the stack control unit has been implemented in hardware to enhance the reliability of the system. The control unit and zero voltage detection circuits are expected to be used in a high power medium voltage converter to support the main control unit.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDual aktif köprü çeviricitr_TR
dc.subjectYardımcı resonans kutup komutasyonutr_TR
dc.subjectDonanım tasarımıtr_TR
dc.subjectCPLDtr_TR
dc.subjectVHDLtr_TR
dc.subjectSıfır-gerilim tespit devresitr_TR
dc.subjectDual active bridge converteren_US
dc.subjectAuxiliary resonant commutated pole converteren_US
dc.subjectHardware designen_US
dc.subjectCPLDen_US
dc.subjectVHDLen_US
dc.subjectZero voltage detection circuiten_US
dc.titleYardımcı Rezonans Kutup Komutasyonlu Bir Dual Aktif Köprü Çevirici İçin Bir Kontrol Donanımı Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeDesign Of A Control Hardware For An Auxiliary Resonant Commutated Pole Dual Active Bridge Converteren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID425712tr_TR
dc.contributor.departmentElektrik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectrical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12453.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.