Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12654
Title: Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun İncelenmesi
Authors: Ötken, Nihal
Şahin, Mustafa
253857
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Davul
Halk oyunları
Müzik aletleri
Türk halk oyunları
Music
Drum
Folk dances
Musical instruments
Turkish folk dances
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada Türk Halk Oyunlarında Asma Davulun kullanıldığı Halay, Bar, Horon, Karşılama ve Zeybek türleri esas olmak üzere incelemesi yapılmıştır. Asma Davulun tarihçesi anlatıldıktan sonra Asma Davul icrası yapacaklar için Asma Davul yapımı incelenerek icracıların kendi enstrumanlarını nasıl yapacakları ve enstrumanla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştıklarında nasıl tamir edecekleri gösterilmiştir. Davulun Türk Halk Oyunları türleri içerisindeki yapısı ve çalım teknikleri ortaya konmuştur. Genel ritim bilgileri hakkında bilgiler verilerek Asma Davul yazım notasyonunun nasıl kullanılması gerektiği açıklamıştır. Türk Halk Oyunları müzikleri içerisinde yer alan usuller esas olmak üzere Asma Davul çalım tekniğini geliştirecek egzersizler yazılmıştır. Türk Halk Oyunları türleri içerisinde yöresel tavrı ve Asma Davul çalımı özelliklerini ön plana çıkaracak parçalar seçilerek dikte edilmiş ve finale nota yazım programı ile yazılarak kaynak oluşturulmuştur Bu çalışmada bugüne kadar yapılmış bireysel ve akademik çalışmalar bir araya getirilerek Konservatuar öğrencilerine ve konuyla ilgilenenlere yazılı bir kaynak sağlanmıştır.
In this assertation, Hanging Drum which is basicly used in Turkish Folk Dances such as Halay, Bar, Horon, Karşılama, and Zeybek is studied. After Hanging Drum?s historical background is mentioned, the importance of a drum in Turkish Folk Dances with its types and techniques of beating playing a drum and the construction of the drum for those who will use it are explained in order to give the ways of mending in case producers have problems. Giving information about basic rhythm, how to use the Hanging Drum notation is stated. Mainly the movement within Turkish Folk Dance music are desribed with the aim of practising of musical segments to improve the technique to play a hanging drum. Among the Turkish Folk Dance types, the prominent sample of musical segments are chosen to represent the regional characteristics of playing a Hanging Drum and given as a resource writing with a related software programmes on the computer. In this dissertation, the academic research and personal studies related to this field are composed and presented as a written resource and reference for the students and others who are interested in Turkish Folk Dances and Hanging Drum.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12654
Appears in Collections:Temel Bilimler Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
405013001.pdf16.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.