Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12649
Title: Trt İstanbul Ve Ankara Radyosu Fasıl Geleneğine Ait Repertuar Kataloglaması (1945-2000)
Other Titles: The Repertoire Catolog Of The Fasil Tradition In Trt Istanbul And Ankara Radio (1945-2000)
Authors: Sarı, Gözde Çolakoğlu
Tuğ, Fatma Esra
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Ankara Radyosu
Fasıl müziği
Kataloglama
TRT İstanbul Radyosu
Türk müziği
Ankara Radio
Chapter music
Catalogue
Turkish Radio and Television Corporation İstanbul Radio
Turkish music
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, "TRT İstanbul Radyosu Ana Diskotek ve Koltuk Diskoteğine ait Fasıl Kayıtları" ve "TRT Ankara Müzik Dairesi Başkanlığı Merkez Arşivi Fasıl Kayıtları" incelenmiş ve 1950'li yıllar sonrasında yapılan tüm kayıtlara erişilmiş, elde edilen kayıtlar arşivlenerek kataloglanmış ve müzikal değerlendirmesi yapılmıştır. Tez çalışmamızın giriş bölümünden sonra, ikinci bölümü fasıl müziği hakkında tarihsel bilgiyi içermekte, üçüncü ve dördüncü bölümleri bahsedilen TRT Radyo kataloglarından oluşmaktadır. Katalog çalışması yıllar bazında ve fasıl heyetinin adı, icra edilen eserlerin makam, usûl ve formları ile serhanende, besteci ve güfte yazarı bilgileri de göz önüne alınarak yapılmıştır. Beşinci bölüm elde edilen verilerin müzikal açıdan değerlendirildiği bölümdür.
In this study, we have examined "Fasil Recordings from TRT Istanbul Radio Main Discotheque and Koltuk Discotheque" and "Fasıl Records at the Archives of TRT Ankara Music Head Department". We have gained access to all recordings post 1950's, archived, catalogued and completed a musical assessment on all available recordings. After an introduction, the thesis goes on to the second chapter comprising historical information of fasılmusic, and the third and fourth chapters on TRT Radio catalogues. Cataloguing was done chronologically with regard to parameters including the name of the fasıl ensemble, the makam and tempo (usûl), form, conductor, composer, lyricist and year. The fifth chapter consists of a musical assessment of acquired data.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12649
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.